Hakkında Bilgi

Çalışmanın önemi ile ilgili hadisler

Çalışmanın önemi ile ilgili hadisler

İnsan için kendi çalıştığından başkası yoktur. (necm_39)

Yaratan Rabbinin adıyla oku! (alak-1)

Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. (Hadis-i Şerif)

Çalışanlar kötülük etmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz.Ali) r.a.

Hikmet ve ilim müminin kaybolmuş malıdır , onu nerede bulursa hemen alsın.. (hadis-i şerif)

İlim Çin'de de olsa alınız.. (Hadis-i şerif)

Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. çünkü herkes ne iş için yaratılmışsa, o iş kendisine kolay hale getirilir. (hadis-i şerif)


ÇALIŞMAKLA İLGİLİ HADİSLER

* Geçimini sağlamak için çalışıp helâlinden kazanma farzdır. Hz. Peygamber

* Geçim için çalışıp helâlinden kazanma farzdır

* Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir

* Hiç kimse elinin emneğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allahın peygamberi Davut da elinin emeğinden yerdi

* Hz. Peygamber çalışmayı ve bununla kişiye muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihat etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceleyin de namaz kılmak ile eşdeğer tutmuştur

* İslâmda çalışmadan, dilenerek geçinmek yasaktır. Çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür:

* Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, versin veya vermesin birisinden bir şey istemekten daha hayırlıdır

çalışmanın önemi ile ilgili hadisler, çalışmanın önemi hakkında hadisler, çalışmanın önemiyle ilgili hadisler, çalışmak ile ilgili hadisler, çalışma ile ilgili hadisler, çalışmayla ilgili hadisler, çalışma hakkında hadisler,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim