Hakkında Bilgi

Cam neden yapılır

Cam neden yapılır
1) Kum:
* Hemen hemen saf kuartz (SiO2) şeklinde olmalıdır,
* Cam fabrikaları çoğunlukla cam kumu yataklarının yakınına kurulur,
* Kumun Fe miktarı ev eşyaları için %0.045, optik camlar için %0.015’i geçmemelidir,
* Çünkü Fe birçok camın rengini ters yönde etkiler

2) Soda:
x Na2O, prensip olarak yoğun sodadan (Na2CO3) üretilir,
x Diğer kaynaklar NaHCO3, Na2SO4 ve NaNO3 dür.
x NaNO3’den Fe’yi yükseltgeme ve erimeyi çabuklaştırma için yararlanılır.

3) Kireç:
Ø CaO için önemli kaynaklar kireç taşı (CaCO3) ve dolamitten [(CaMg(CO3)2]
yakılarak elde edilen yanmış kireç (CaO) dur.
Ø MgCO3 ayrıca cam eritme fırınına MgO da sağlar.

4) Dolamit:
* Bileşimi CaMg(CO3)2 olan ve bir çift karbon bileşiği olan dolamit, kalsitten ayrı özellikte bir mineraldir.
* Dolamit, kireç taşlarından CaO’in yerini kısmen veya tamamen MgO’un alması ile oluşur,
* Bu yüzden bileşimi açısından kireç taşları ile ilişkili olup, yanalda ve düşey de daime kireç taşları ile geçişlidir.
* Türkiye’de dolamit oldukça geniş bir dağılım gösterir,
* Mevcut yataklar ülke ihtiyacını yüzyıllarca karşılayacak durumdadır.

5) Feldispat:
ü M2O.Al2O3.6SiO2 (M = K veya Na) formülündedir,
ü Camı oluşturan tüm maddeleri içerir,
ü Alumina miktarı camın erime noktasının düşürülmesinde ve camsı durumun geç bozulmasında önemli rol oynar.

6) Boraks (B2O3):
* cama BaO ve borik asit (H3BO3) sağlar,
* Camın kırılma indisini artırır,
* Camın dayanıklılığını artırır

7) Na2SO4 (Tuz Keki):
Üretim esnasında tank fırını denilen fırında oluşan ve istenmeyen cürufu uzaklaştırmak için sürükleyici olarak kullanılır

8) Cam Kırıkları:
¨ Kaynağı bozuk ve kırık camlardır,
¨ Üretim sırasında erimeyi kolaylaştırmak için %10-%80 oranında karışıma katılır.

Cam, Cam neden yapılır, Cam neden yapılıyor, Cam nasıl yapılır, Camın hammaddesi,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim