Hakkında Bilgi

Çekiç Atma Sporu

Çekiç Atma Sporu
Çekiç Üç bölümden oluşur; Çekiç sapı, çekiç teli ve çekiç güllesi. 1987'den beri erkeklerde çekicin ağırlığı 7.260 kg boyu ise 1.175-1.215m arasında olabilmektedir. Bayanlarda Çekicin ağırlığı 4kg'dır, boyu ise erkelerin çekiciyle aynıdır. IAAF bayanların rekorunu 1995 yılından itibaren onaylamaya başlamıştır. Büyükler Dünya Şampiyonası Statüsüne alınması ise 1999 yılında yapılan Sydney Olimpiyatlarından sonra olmuştur.

Çekiç Atma Tekniği ; iki çeviriş, üç yada dört dönüşle yapılır. Baş üzerinde iki çevirişle, sol ayağın topuğu, sağ ayağın parmak ucunda dizler bükük ve sırt dik tutularak dönüş hareketine başlanır. Sol ayak dönüş esnasında topuktan parmak ucuna geçer ve sağ ayak sol ayağın etrafından dönüşü tamamlar. Bu ayak hareketleriyle birlikte dizlerin bükülü olması ve merkez ağırlığın sol ayakta olması sağlanır. Kollar serbest, sırt dik tutulur ve bu dönüş hareketi üç ya da dört kez tekrarlanarak atış tamamlanır.

Çekiç Atma Sporu
Çekiç atma, atletizmdeki atma branşlarından biridir. Diğer atmalı sporlar gibi amaç kurallar içinde çekiç olarak anılan malzemeyi olabildiği kadar uzağa atmaktır.
Çekiç atmada kullanılan malzeme, bir tele bağlı çelikten ufak bir toptur. Telin uzunluğu en fazla 1.22 m.'dir. Çekiç kelimesinin kullanılması eski zamanlarda gerçekten çekiçin fırlatılmasından dolayıdır. Halen İskoçya'daki Highland games gibi bazı festivallerde bu spor çekiçle yapılmaktadır.

Çekiç atma sporunun erkekler için Olimpiyat Oyunları'na girmesi 1900 yılında olmasına rağmen, bayanlar için IAAF 1995 yılında karar alana kadar resmi sporlar içinde yer almadı. Bayanlar çekiç atma ilk kez 2000 yılında Sidney'de düzenlenen Olimpiyatlar'da resmi sporlar arasına girdi.

Erkekler için çekiç atma Dünya Rekoru 86.74 m. derece ile, Yuriy Sedykh'e aittir. Sedykh rekoru 1986 yılında Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kırmıştır. Bayanlar için Dünya Rekoru ise, 15 Ağustos 2006 günü Tatyana Lysenko tarafından 77.80 m.'lik derece ile Estonya'nın Tallinn şehrinde kırılmıştır.

Ülkemizde ise bu sporun en büyük varisi Eşref Apak'tır.Türkiye rekoru:81.45 m.ile EŞREF APAK a aittir.Çekiç Ağırlığı: 7,257 kg.dır.
Başı: Demir veya pirinçten yumuşak olmayan diğer metallerden yapılır. tam küredir ve en az çağı 102 mm., en fazla 120 mm. dir.
Teli: Başla tutma halkasını birbirine bağlar. Tel tek parça çapı 3 mm.den fazla olmayan çelikten yapılmıştır.
Tutma Halkası: Sert, eğilmez, kalınlığı 9 mm. olan metalden yapılır. Eni 11 cm., uzunluğu telin tam gerilmesinde 11,5 cm.'dir. Aletin uzunluğu 117,5 cm.'den daha az olmamalıdır.
Koruma Kafesi: Disk atma kafesiyle aynıdır.
Atma Dairesi: Gülle atma ile aynıdır.
Genel Kurallar: Gülle ve disk atma ile aynıdır.

TEKNİK ANALİZ
Çekiç atma teknik bakımdan atmaların en zor branşıdır. Fakat detayları öğrenildiğinde çok kolay olduğu meydan çıkar. Altı ana grupta incelenir.

ÇEKİCİN TUTULUŞU
Sağ kolla çalışan çekiç atıcı geçici tutuş sol elledir. Çekicin başı ile dönüş ekseni arsındaki en geniş mesafeyi elde edebilmek için çekici kolu sol elin dört parmağının birinci bölümleri ile tutulur. Bu şekilde sol elin dışı düz kalır. Sağ el çok hafif bir şekilde sol elin parmakları üzerinde serbest bırakılır. İki elin baş parmakları ise çekicin kolu kenarında düz bir şekilde yan yana aşağıya doğru tutulur.

BAŞLANGIÇ HAREKETİ
Atıcı , sırtı atış yönüne dönük bir şekilde çemberin geri kısmında yarini alır. Ayal parmakları çemberin çok az gerisinde ve ayaklar omuz boyundan biraz daha geniş bir mesafede yarleştirilir. Ayak parmakları çok az dışa dönük , dizler bükük baş dik ve sırt düzdür. Atıcı çekiç arka tarafta ve vücut 90derece sağ dönük bir şekilde oturuş pozisyonuna geçer , çekiç sağ geriye konulur. Çekicin konulan yeri ile sağ ayağın burnu aynı doğrultudadır. Sol diz içe doğru dönük sol ayak topuğu kalkık ve dışa doğrudur. Omuzlar çevrilir ve sol el atış çemberinin ön tarafındaki çekicin kolunu tutmak için uzatılır. Baş kalçadan daha geri pozisyondadır. Zira vücut ağırlığı tamamen bükülmüş olan sağ ayak üzerinde bulunmaktadır. Baş ve gözler omuzla birlikte atıcının sağ ayak arkasındaki çekicin yönüne bakar ve kollar tamamen uzatılmıştır.

Sol diz daima hafifçe kıvrık olarak bırakılır. Bu şekilde çekiç en yüksek noktasına çıktığı zaman merkezkaç kuvvetine karşı konulabilir. Kalçalar vücudun kısmı vücudun üst kısmına nazaran daha süratli ve sanki çekicin önüne geçmek istemiş gibi harekete devam eder. Çekicin kollar açık ve rahat olarak omuz hizasında dik vücudun sağ tarafını takip etmesi gerekir. Baş ve gözler sol omuz hizasına bakar. Çekiç hareketi , çekiç en yüksek noktasından geçtikten pivot olarak kullanılan sağ ayak hafif bir itişle yerle temas kestikten sonra sona erer. Vücut ağırlığı muhakkak sol ayak üzerinde olmalıdır.

BAŞLANGIÇ SALLAMA HAREKETİ
Sağ eli sıkı ve kuvvetli bir şekilde kullanarak atıcı çekici ileriye ve yukarıya yükseltici bir hareketle vücudun ön tarafına getirir. Çekicin bu aşağıdan hareketle yükseltilmesi ile birlikte vücut ve omuzlar öne doğru gelir. Bu şekilde omuz ve bacaklar aynı yönde kalırlar . Zira bu sırada vücut ağırlığı iki bacak üzerindedir. Çekiç geniş bir yörüngede çevrilirken dönüş eksenin yüksek noktasına ve sol omuz hizasına gelene kadar kollar gayet düz ve rahat bir şekilde tutulmalıdır. Kollar aniden rahat bir şekilde içe doğru çekilir ve eller başın üst tarafından geçer sağ el ön kısımdaki saçlara kadar yakın tutulur. İkinci sallama hareketine başlamak için vücut çok daha çabuk bir şekilde sağ dış tarafa döndürülür. Bu şekilde omuzlar tekrar el açmak noktadan erken bir dönüşe geçebilsin. Kalçalar soldan sağa ve tekrar sola , çekicin ters istikametinde sallanır. Bu şekilde dönüş hareketi düzgün bir koordinasyon sağlanır. Dönüşler gayet kolay ve rahatlıkla yapılmalıdır. Hiç bir zaman zorlama yapılmaz atıcılar için çoğu zaman üçlü dönüş kullanılır. Kollar çekici çevirirken çekicin pozisyonuna göre baş arkasında dirsekler bükük , öndeyken gergindir. Bu dönüşe kalçada çekicin aksi istikametinde olmak üzere santrifüj yapar. Gövde çekicin aksi istikametine yatırılır.

GEÇİŞ
Bir atış geçiş hareketi ; başlangıç sallama-çevirme hareketinin en düşük noktasından , ilk dönüşün en yüksek noktası arasındadır. Kollar gerektiği kadar açılır ve serbest tutulmalıdır. Çekicin merkezkaç kuvvetine karşı son dönüşte çekiç en yüksek noktadan aşağıya doğru gelirken vücut ağırlığı çok çabuk olarak sol ayak topuğuna geçirilir. Bu sırada çekiç en aşağı noktasına gelir. Bu şekilde dönüş ekseni sol bacak üzerine transfer ettirilmiş olur. Çekiç başlangıç çevirme hareketindeki yörüngesinden daha düzgün bir daire etrafında döner ve bu şekilde geçiş hareketi devam ettirilir. Çekiç en aşağı noktasına geldiği zaman atıcı dönüş hareketine ;sol ayağının topuğu sağ ayağının ,ise tabanında başlar.

DÖNÜŞ
Çekiç sağ gerimize gelince sağ ayağın burnu ve sol ayağın topuğu üzerinde dönüşe başlar. Çekiç en yüksek noktasından birinci dönüş hareketine geçildiği zaman sağ ayak çabuk bir şekilde yere doğru indirilir. Bu şekilde ayak topuğu ile burun arasında ve ayağın dış kısmında 360 derecelik bir dönüşle devam eder. İki baldır mümkün olduğu kadar birbirine yaklaştırılır ve sağ ayak sol ayak topuğuna yakın olarak rahat bir şekilde hareket edebilmesi için yerden kaldırılır. Çekicin hız ve itişi , kalçalar ve omuzlar arasındaki bağlantı ve döndürme hareketi ile başlar. Kalçalar ve bacaklar devamlı olarak bütün hareketler bitene kadar önde kalır.

Dönüşte vücut sol ayağın uç kısmında harekete devam ederken sol diz ağırlık merkezini aynı seviyede tutabilmek için hafifçe kıvrılır. Vücut ağırlığı devamlı ve tek dönüş ekseni verebilmesi için daima sol ayağın üstünde olmalıdır. Sağ ayağın yere değmesi ise ayak tabanı ile olur ki sağ ayak ikinci bir dönüş için yerden kaldırılırken vücut alt kısmının çekicin önüne hareket edebilmesi için hafifçe bir ayakla itiş yapılır. Kollar daha pasif çalışır. Topuk ve ayak burnu arasındaki hareketle yapılan 360 derecelik dönüşte atış istikametine paralel bir şekilde hareket ettirilir. Sol ayaktan geçen eksen vücudun ve çekicin ortak ağır merkezi dengeli bir dönüş için birbirine dik kalmalıdır. İkinci ve üçüncü dönüşlerin başlangıcı için yukarıda geçiş için anlatılmış hareketler bir daha tekrar edilir. Ayakların dışa doğru hareket etmesi dönüş hızının 360 derecelik eksende artması dolayısıyla çömelme pozisyonu gittikçe küçülür. Dönüşte oluşan merkezkaç kuvvetine karşı (150-200-300 kg)) atıcı dizlerini daha aşağıdan bükerek yere daha fazla oturacak bir pozisyon alır. Kollar çekicin merkezkaç kuvvetine karşı hafifçe aşağıya doğru indirilir. Dönüş hafifçe geriye doğru yapılır.

KENDİNİ TUTUŞ
Birkaç dengesizliğin önüne geçebilmek için atıcı , bu hareket sonucunda pivot hareketinde bulunan sağ ayaktan sol ayağa geçilmemesine dikkat eder. Ruslar daha çok sürat kazanabilmek için atış çemberinde elips tarzda dönüş yaparlar.

ÇEKİÇ ATMANIN ÖĞRETİM KADEMELERİ
1.Sağ elle çekici tutup çevirme.
2.Sol elle çekici tutup çevirme.
3.İki elle çevirme (2-3 hafta devam eder)
4.Birinci dönme (sandalye oturuş pozisyonunda yapılır.)
5.İkinci üçüncü dönüş çalıştırılır.
6.Çekici elden çıkarma çalışması.
Üç dönüş öğretilmeden müsabaka yaptırılmaz. Dönüş esnasında sol ayak hiç bir şekilde yer ile temasını kesmez. Elit çekiççilerin çember içindeki dönüş istikameti bir doğru olmayıp yay şeklindedir. Bu şeklinde eksen uzağından dönüş rahatlığı kazanılır ve atışa fazla hareket verilebilir. Dönüş anında sağ kol dirsekten hafif büyük sol kol ise gergindir. Çekicin çıkış açısı 46-48 derece arasındadır.Atletizm, Çekiç Atma, Çekiç Atma Sporu, Atletizm Çekiç Atma Sporu, Çekiç Atma Sporu Hakkında Bilgi, Çekiç Atma Nedir, Çekiç Atma Sporunun Tarihçesi,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim