Hakkında Bilgi

Çelik çomak oyunu nasıl oynanır

Çelik çomak oyunu nasıl oynanır
Bu oyun iki grup arasında oynanır. Gruplar en az ikişer kişiden oluşur. Oyunda biri 30 cm. diğeri ise 70 cm.lik iki sopa bulunur. Düz bir yere çizgi biçiminde küçük bir çukur açılır. Çukurdan 20 adım geride bir çizgi çizilir. Oyunda ebe yoktur. Oyuna ilk önce hangi grubun başlayacağını belirlemek için seçim yapılır. Seçimi kazanan grup oyuna başlamak için hazırdır. Karşı gruptan bir kişi elindeki uzun sopayı önceden açılan çukurun üzerine yatay olarak koyar. Oyuna ilk başlayan kişi önceden çizilen çizgiden elindeki küçük sopayı çukur üzerindeki sopaya atar. Vurur ise oyuna başlar. Elindeki büyük sopa ile küçük sopayı havaya kaldırır ve vurur. Küçük sopanın düştüğü yere kadar oyunu kaybeden gurubun oyuncuları sekerek gider. Oyun bu şekilde devam eder.

Çelik çomak, Çelik çomak oyunu, Çelik çomak oyunu nasıl oynanır, Çelik çomak oyunu nasıl oynanıyor, Çelik çomak oyunu hakkında bilgi, Çelik çomak oyununun oynanışı
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim