Hakkında Bilgi

Çevre Kirliliği ve Nedenleri

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE NEDENLERİ
Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Çevre Kirliliğinin nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır.

• Hızlı nüfus artışı,
• Plansız kentleşme,
• Plansız endüstrileşme
• Doğal kaynakların hoyratça kullanılması.

Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi ve hızlı nüfus artışı çevre sorunlarının artmasına sebep oldu. Yapılan araştırmalar Dünya’daki çevre kirliliğinin yüzde 50 'sinin son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koyuyor. Çevre kirlenmesi hepimizin ortak sorunu.

Üzerinde yaşadığımız Dünya’ya ne kadar duyarlıyız? Almanya’da Ren nehrine dökülen konteynerler çevreyi tehdit ediyor. Evimize satın aldığımız plastik ürünlerin doğaya geri dönebilmesi için en az bin yıl geçmesi gerekiyor. Elbe nehrinin taşması sonucu 2002 yılında yaşanan su baskınında Almanya’da ölenler oldu. Aynı yıl Prag’ın büyük bir bölümü, son 800 yılın en büyük sel felaketinde sular altında kaldı. Bütün bunlar bize Dünya’nın sonunun yaklaştığını mı anlatıyor?

Dünya, kirlenmekten şikayetçi. Aslında bize bunu anlatmaya çalışıyor galiba. Bilim adamları ısı, ses, gaz, ışık, dalga gibi her türlü doğal madde ya da enerjinin, doğal birikimin çok üstündeki oranlarda çevreye katılmasına çevre kirlenmesi diyor. Ancak kirlenmeler kirleticilerin etkilediği ortamın niteliğine göre adlandırılıyor. Hava da bu kirliliklerden biri. Onu kirleten sadece karbondioksit ve diğer sera gazları değil. Örneğin elektromanyetik dalgalar da buna neden oluyor. Bu dalgaların kaynaklarını ve alınabilecek önlemler konusunda bilgisayar mühendisi Eyüp Güler uyarıda bulunuyor:

"Tüm elektrikli cihazlar; akım taşıyan kablolar; enerji nakil hatları; radyo, televizyon, telsiz verici istasyonlarının antenleri; uydu iletişim sistemleri; televizyon ve bilgisayar ekranları; mikrodalga fırınlar; radar ve mobil iletişim sistemleri kirliliğe yolaçıyor.

Kullanmadığımız elektrikli aletleri kapalı tutalım, hâttâ fişlerini çekelim. Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya çalışalım. Mümkünse ekran filtresi kullanalım. Yatak odamızda televizyon ve bilgisayar, kablosuz telefon ve cep telefonu bulundurmayın. Cep telefonlarınızı sohbet amaçlı kullanmayın ve kesinlikle kalbinizin üzerinde taşımayın."

Dünya genelindeki hızlı nüfus artışı ve yaşam düzeyinin yükselmesiyle birlikte, insanların gereksinimleri de arttı. Buna bağlı olarak, gelişmiş teknolojiler yardımıyla, doğal kaynaklar zorlandı ve bunların çevreye olan olumsuz etkilerinde hızlı artışlar meydana geldi.

Nüfus artışı, insanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu çevre sorunları giderek artıyor. Doğanın temel unsurları olan hava, su ve toprağın yapısı bozuluyor. Bundan da insanlar ve tüm canlı varlıklar zarar görüyor.

Çevre ve sağlık birbirlerine bağlı. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Dedeoğlu çevrenin insan sağlığı ile eşit olduğunu vurguluyor:

"Sadece günümüzü değil, gelecek kuşakları da etkileyen çok olumsuz bir olgu çevre kirliliği. İnsan, çevresiyle bir bütündür. İnsanın sağlıklı olabilmesi için, çevresinin biyolojik, fiziksel, sosyal ve kültürel anlamda sağlıklı olması gerekir. Hakikaten çevreyi çok geniş boyutta ele almak gerekiyor. İnsanın içinde bulunduğu ülkenin, yasaları, mevzuatı, kuralları, yönetim stili, yöneticilerin davranışları da bir çevredir. Bunlar da insanların davranışlarını, topluma uyumunu etkiliyor. Sözgelimi intiharlar artıyor. Çevre eşittir insan eşittir sağlık."

Dünya’yı temiz tutmazsak yeşil, ileride sadece sunî olarak üretebildiğimiz bir renk olup çıkacak. Bizim ona yakıştırdığımız renkler hep gri ve siyah olmamalı. Dünya kendi yeşiliyle, mavisiyle ve diğer bütün renkleriyle güzel.

çevre kirliliği, çevre kirliliğinin nedenleri, çevre kirliliğinin nedeni, çevre kirliliğinin nedenleri hakkında, çevre kirliliği ve nedenleri, çevre kirliliği hakkında bilgi, çevre kirliliği ile ilgili bilgi, çevre kirliliğiyle ilgili bilgi, çevre kirliliğinin nedenleri nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim