Hakkında Bilgi

Çinili Cami

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi Çinili Mescid Sokağındaki cami. İki avlu kapısı olan caminin, kuzey kapısının üstünde şair Fevzi’nin on iki mısralık tarih manzumesi vardır. Cami, mektep, çeşme, sebil, hamam ve dar-ül-kurradan meydana gelen külliye, Sultan Birinci Ahmed Hanın zevcesi, Dördüncü Murad Hanın ve Sultan İbrahim’in validesi Kösem Mahpeyker Valide Sultan tarafından, 1640-41’de yaptırılmıştır. Mimarı, diplomatlığı ile de meşhur olan Kasım Ağadır.

Caminin avlusunda sekiz sütunlu bir kubbenin altında mermer şebekeli şadırvan bulunmaktadır. Üç tarafını yirmi mermer sütunlu bir saçak örtmektedir. Muntazam kesme taşla yapılan caminin minaresinin şerefe altında akant yapraklarından süsler mevcuttur. Birkaç basamakla çıkılan son cemaat yeri çinilerle kaplıdır. Ancak bunların çoğu alınmış ve yerlerine başka başka çiniler oturtulmuştur.

Cami kapısının üstünde iki satır halinde sülüs yazı ile şair Himmet’in tarih manzumesi vardır. Cami tek ve sağır kubbelidir. İçi, kubbe kasnağına kadar, Sinan Mektebi devrinin muhteşem çinileriyle kaplıdır. Milletlerarası süsleme tarihinde önemli bir yer alan caminin çinileri incelendiğinde, Osmanlı Türklerinin ilk çinicilik devrinin, 16. yüzyılın ilk yarısına kadar devam ettiği ve ikinci yarısından sonra renk ve desen bakımından büyük bir tekamüle eriştiği görülür.

Bu camideki çinilerde beyaz, siyah, kırmızı renklerde, karanfil, lale, gül, erik çiçeği ve papatyaların ahenkli birleşmesi göze çarpar. Taş işçiliğinin bütün inceliklerini toplayan minberin külahı Kadırga’daki Sokullu Camiinde olduğu gibi tamamen çini ile kaplıdır Caminin çöken son cemaat yeri ile medresesinin tamiri sırasında, büyük gelen çerçeveleri yerine oturtmak için pencere altında dolaşan, muhteşem çini pano, keser darbesiyle parçalanmıştır. Mihrabın içi tamamen çini kaplıydı. Mihrapta, sağındaki çini yazılardan ’besmele’ yazılı olanı tamamen, mihrabın solundaki sıradan da iki parça vaktiyle çalınmıştır. Pencere kapakları üzerinde Kaside-i Bürde yazılıdır.

Çinili Cami, Çinili Cami hakkında bilgi, Çinili Cami ile ilgili bilgi, Çinili Cami nerede, Çinili Caminin tarihi,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim