Hakkında Bilgi

Çinili Köşk - Sırça Saray Hakkında

Çinili Köşk
Sırça Köşk, Sırça Saray olarak da tanınan, 1473 yılında yapılmış olan İstanbul’un Sarayburnu’nda Topkapı Sarayı çevresi içinde, Arkeoloji Müzesi karşısında bulunan Fatih devrinden kalan önemli bir yapıdır. Yapıdaki zengin çini ile bezemeler, Fatih devrinde bu işe verilen önemi göstermektedir. Köşkün dört iç eyvanı ve bunları birleştiren tek bir kubbesi, köşelerde dört, mihverde bir olmak üzere beş odası vardır. Odaların geride olan ikisi daha basit tutumlu, hizmete mahsus yerlerdir. Birisinde bodruma inen merdiven vardır. Asıl odalar önde olan üç tanedir. Bunlar birbirinden çok başka renk ve şekillerde, bir kısmı yaldızlı harikulade çinilerle kaplıdır. Orta odanın kubbesinin ve köşeliklerinin alçı tezyinatı emsalsizdir.

Bina Eski Eser Müzesi yapıldığı zaman ara duvar sökülmüş, iki taraf birleşmiştir. Son tamirde bu duvar ihya edilmiş olmakla beraber, dış eyvanı örten camekan yerinde bırakılmıştır. Bütün eyvanlar gibi, açıkta olanlar da çini kaplıdır. Bodrumun yalnız Gülhane Parkı tarafı açıktır. Üç tarafı toprağa gömülüdür. Bu sebeple üç tarafa boş dehlizler yapılarak su ve rutubete karşı odalar muhafaza altına alınmışdır. Köşkün giriş cephesinde dar bir ara katı çıkarılmıştır. Binanın üstü aslında taraçadır. İçlerde olduğu gibi, revak cephesi ve eyvan, nefis çinilerle kaplıdır. Bu kısmın çinileri daha ziyade kesme mozayiktir; içdekiler levha halindedir. Çinili Köşk tam bir zevk ve safa mekanı olup, dört evyanlı Türk planında, nev’i şahsına münhasır bir yapıdır. Noksansız bir Osmanlı Türk zevkini temsil eder.Tarihi ve Turistik Yerler, Çinili Köşk nerde, Çinili Köşk hakkında, Çinili Köşk ile ilgili bilgi, Çinili Köşkle ilgili bilgi, Çinili Köşkün tarihi, Çinili Köşkün tarihçesi, Çinili Köşk ne zaman yapılmıştır, Sırça Köşk, Sırça Köşk hakkında, Sırça Köşk ile ilgili bilgi, Sırça Köşkle ilgili bilgi, Sırça Köşk hakkında bilgi, Sırça Saray hakkında,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim