Hakkında Bilgi

Coğrafya Dersleri 4

151. Bir ülkenin sanayileşmesinin şartı o ülkenin yer altı kaynaklarına bağlı değildir.
Yargısı aşağıdaki ülkelerden hangisi için en fazla geçerlidir?
A) İngiltere B) Almanya C) Japonya
D) Kanada E) Fransa

152. Dağlık Karabağ bölgesi aşağıdaki hangi iki ülke arasında sorun yaşanmasına neden olmuştur?
A) Bulgaristan – Yunanistan B) İran – Irak
C) Gürcistan – Afganistan D) Suriye – Irak
E) Azerbaycan – Ermenistan

153. 1907 yılından beri İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria daha önceden hangi ülkenin hakimiyeti altında idi?
A) İran B) Ürdün C) Lübnan
D) Mısır E) Kuveyt

154. Son yıllarda su ihtiyacını karşılamak için Türkiye ile bazı antlaşmalar yapan Ortadoğu ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran B) Kıbrıs C) Irak D)İsrail E) Bulgaristan

155. Karadeniz’e kıyısı olan tek Kafkas ülkesi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Yunanistan B) İran C) Gürcistan
D) Ermenistan E) Azerbaycan

156. I. Fransa II. İngiltere III. Belçika
IV. Almanya V. Hollanda VI. Lüksemburg
-Benelüks ülkeleri olarak adlandırılan ülkeler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – IV – VI B) II – IV – V C) III – V – VI
D) IV – V – VI E) II – III – IV

157. İklim şartlarının ekonomik faaliyet türleri üzerinde farklı derecelerde etkisi bulunmaktadır.
- Ekonomik açıdan dayandığı temel sektörler esas alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklim şartlarındaki değişmelerden daha çok etkilenmesi gerekir?
A) Türkiye B) İngiltere C) Japonya
D) Norveç E) Pakistan

158. Norveç, İsveç ve Fransa gibi ülkelerde yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) Hidroelektrik enerji üretimini
B) Karayollarının yapım masraflarını
C) Akarsuların boylarını
D) Tarım alanlarını
E) Gündüz süresini

159. Dünya’nın en fazla yağış alan bölgesi olan Assam Eyaleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde bulunur?
A) Pakistan B) Hindistan C) Çin
D) Güney Kore E) Malezya

160. Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisi, Dünya pirinç üretiminde daha önemli bir paya sahiptir?
A) Çin – Hindistan
B) Pakistan – Bangladeş
C) Malezya – Endonezya
D) Tacikistan – Kırgızistan
E) Japonya – Güney Kore

161. Dünya’nın en sarp dağları olan And Dağları, aşağıdaki kıtalardan hangisinde yer alır?
A) Asya B) Avrupa C) G. Amerika
D) Afrika E) Avustralya

162. Dünya’nın en çok koyun yetiştirilen ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avustralya B) Kırgızistan C) İran
D) Türkiye E) Arjantin

163. Aşağıdakilerden hangisi, Brezilya’nın özellikleri arasında değildir?
A) Başkenti Brasilia’dır
B) Dünya’nın en büyük kahve üreticisidir.
C) Ekvatoral iklim özellikleri görülür.
D) Nüfus artış hızı yüksektir.
E) Yer altı kaynakları oldukça azdır.

164. Kanada geniş topraklara sahip olmasına rağmen tarım alanlarının oranı oldukça düşüktür.
- Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Yükseltinin az olması
B) İkliminin tarıma elverişli olmaması
C) Topraklarının verimsiz olması
D) Engebeliliğinin fazla olması
E) İnsanların tarımla uğraşmaması


165. Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisinde, balıkçılık ve balık üretimi daha çok yapılmaktadır?
A) Malezya – Güney Kore
B) Gürcistan – Ermenistan
C) Mısır – Bangladeş
D) Japonya – Çin
E) Hindistan – Pakistan

166. - Dünya’nın ikinci büyük gümüş üreticisidir.
- Petrol ve doğal gaz oldukça fazla çıkarılmaktadır.
- K. Amerika’nın güney bölümünde yer alır.
- Nüfus artış hızı yüksektir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brezilya B) Meksika C) Arjantin
D) A.B.D. E) Kanada

167. Adalar devletidir. 1300’ü aşkın adalardan oluşur. En büyük adası Sumatra’dır. Faal yanardağlar çoktur.
- Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Japonya B) İtalya C) Endonezya
D) Bangladeş E) Güney Kore

168. Aşağıdakilerden hangisi, A.B.D.’nin ihraç ürünlerinden değildir?
A) Kimyasal maddeler
B) Otomobil
C) Elektronik cihazlar
D) Metalurji ürünleri
E) Tropikal ürünler

169. Hem Ilıman Okyanus, hem de Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) İtalya, Portekiz, Hollanda
B) İspanya, Almanya, İsviçre
C) Yunanistan, Arnavutluk, Belçika
D) Fransa, İspanya, Portekiz
E) Lüksemburg, Moldovya, Fransa

170. Dünya’nın en büyük doğal kauçuk üreticisi olan ülkeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Güney Kore – Pakistan
B) Malezya – Endonezya
C) Fas – Cezayir
D) Mısır – Libya
E) Çin – Bangladeş

171. Aşağıdakilerden hangisi1991yılında Eski Yugoslavya’nın parçalanması ile bağımsızlığını kazanan olan ülkelerden biri değildir?
A) Slovenya
B) Hırvatistan
C) Makedonya
D) Sırbistan – Karadağ
E) Arnavutluk172. - Turunçgil ihracatında Dünya’da üçüncü sıradadır.
- En önemli yer altı kaynağı fosfattır.
- Turizm gelişmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fas B) Tunus C) Mısır D) Cezayir E) Nijerya

173. Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde nüfus artış hızı en az olan ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?
A) Türkmenistan – Özbekistan
B) Tacikistan – Kazakistan
C) Kazakistan – Kırgızistan
D) Kırgızistan – Özbekistan
E) Türkmenistan – Tacikistan

174. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde yer alan ülkelerden hangisinde, pamuk üretimi daha önemlidir?
A) Özbekistan B) Kırgızistan C) Tacikistan
D) Türkmenistan E) Kazakistan

175. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düşer. Bunun sonucunda, kutuplara yakın bölgelerdeki denizlerin kıyı kesimleri kış aylarında donar.
- Aşağıdaki denizlerden hangisinin kıyı kesimlerinin kış aylarında donduğu söylenebilir?
A) Baltık B) Akdeniz C) Karadeniz
D) Kızıldeniz E) Manş

176. Hollanda ve Mısır’ın gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Yüzey şekillerinin sade olmasıyla
B) Yüzölçümlerinin küçük olmasıyla
C) Akarsu havzalarının geniş olmasıyla
D) Kuzey Yarımküre’de bulunmalarıyla
E) Deniz kıyısında yer almalarıyla

177. Hava kütlelerinin bir dağa çarpıp yükselmesiyle meydana gelen yağışlara orografik yağışlar denir.
- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer şekillerinin özelliği bu tür yağışların oluşumuna en az elverişlidir?
A) Arjantin B) Hindistan C) ABD
D) Kanada E) Hollanda

178. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde çöl, ılıman okyanus ve Akdeniz iklimlerinin hepsi görülür?
A) Tunus B) Portekiz C) Cezayir
D) Hollanda E) Avustralya

179. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin;
- Yerşekilleri dağlık ve engebeli
-Deniz kıyısı olmadığı halde deniz ticaret filosuna sahip olan
- Dünya saat üretiminde önde gelir.
Özelliklerine sahip olduğu söylenebilir?
A) İsviçre B) Almanya C) Fransa
D) Avustralya E) Macaristan

180. Dünya’nın toplam altın üretiminin yarısından fazlasına sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fas B) Tunus C) Cezayir
D) Nijerya E) Güney Afrika Cumhuriyeti

181. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde küçükbaş hayvancılık daha çok gelişmiştir?
A) Japonya B) Hindistan C) Çin
D) Avustralya E) Malezya

182. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine oranla daha azdır?
A) Bangladeş B) Avustralya C) Japonya
D) Malezya E) Endonezya

183. Tacikistan, Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde sanayisi en az gelişmiş olan ülkedir.
- Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Tacikistan’da sanayinin fazla gelişmemesinde en çok etkili olmuştur?
A) Yer altı kaynaklarının az oluşu
B) Yüzey şekillerinin engebeli oluşu
C) Tarım alanlarının dar oluşu
D) Karasal iklimin görülmesi
E) Bitki örtüsünün seyrek olması

184. Elektrik enerjisi üretiminde Dünya’da ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B) Kazakistan C) İngiltere
D) Malezya E) Almanya

185. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde elektronik ve otomotiv sanayii diğerlerine oranla daha fazla gelişmiştir?
A) Çin B) Güney Kore C) Malezya
D) Almanya E) Japonya

186. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusu diğerlerine oranla daha azdır?
A) Çin B) Hindistan C) Pakistan
D) Bangladeş E) Malezya

187. I- Fransa II- Hollanda
III- Almanya IV- Yunanistan
V- İtalya
Yukarıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz, Okyanus ve Karasal iklim özelliklerine rastlanır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

188. Bir ülkede ithalat giderleri ihracat gelirlerinden fazla olursa dış ticaret açığı ortaya çıkar.
- Aşağıdaki ülkelerin ekonomik yapıları düşünüldüğünde hangisinde sözü edilen durumun fazla olması beklenir?
A) İsveç B) Danimarka C) Hollanda
D) Suriye E) İspanya

189. Aşağıdaki denizlerden hangisinde tuzluluk oranı en azıdır?
A) Akdeniz B) Kızıldeniz C) Baltık Denizi
D) Karadeniz E) Adriya Denizi


190. Ortalama yükseltisi ve yerşekillerinin engebeliği fazla olan ülkelerin hidroelektrik potansiyelleri fazladır.
- Aşağıda verilen ülkelerdeki akarsuların yıl içinde yeterli seviyede akıma sahip olduğu düşünülürse, hangi ülkenin hidroelektrik potansiyelinin diğerlerine göre çok düşük olduğu söylenebilir?
A) Fransa B) İsveç C) Almanya
D) Norveç E) Danimarka

191. Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa ülkelerinin dışında en fazla paya sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran B) A.B.D. C) Japonya
D) Tunus E) Pakistan

192. Aşağıda bazı ülkelere ait özellikler verilmiştir.Ülkelerle ilgili verilen bu özelliklerden hangisi enlemle açıklanamaz?
A) Fransa’da dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
B) Norveç’te yerleşmelerin ülkenin güneyinde yoğunluk kazanması
C) A.B.D.’de yıllık ortalama sıcaklığın, Kanada’dakinden yüksek olması
D) Avustralya’da kış mevsiminin 6.,7. ve 8. aylarda yaşanması
E) Hindistan’ın Çin’den sonra Dünya’nın ikinci kalabalık ülkesi olması

193. Aşağıda bazı ülkelere ait özellikler verilmiştir.
- Buna göre verilenlerden hangisinin Japonya, Norveç ve İngiltere’ye ait ortak bir özellik olduğu söylenebilir?
A) Yüzölçümünün yarıdan çoğunun ormanlarla kaplı olması
B) Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması
C) Yükselti ortalamasının 200 m olması
D) Açık deniz balıkçılığının yaygın olması
E) Volkanik faaliyetlerin görülmesi

194. Bir ülkede kış turizminin gelişmesi, iklimin yanı sıra yerşekillerinin özelliklerine de bağlıdır.
- Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi, kış turizminin gelişmesine elverişli değildir?
A) Norveç B) İsviçre C) İtalya
D) Hollanda E) İsveç

195. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gece ile gündüz süreleri arasındaki zaman farkı artar.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gece ve gündüz süresi arasındaki zaman farkı en azdır?
A) Venezuela B) Meksika C) İsviçre
D) Fransa E) Güney Afrika Cumhuriyeti

196. Türkiye’nin Japonya’dan ithal ettiği ürünler arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Otomobil B) Elektronik araçlar
C) Kimyasal ürünler D) Fotoğraf makinesi
E) Tekstil ürünleri
197. Sanayileşme, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında önemli değişmelerin kazanıldığı süreçtir.
- Aşağıdakilerden hangisi, sanayisi gelişmekte olan ülkelerde görülen değişmelerden biri değildir?
A) Ölüm yaş ortalamasının yükselmesi
B) Kentleşme hızının artması
C) Sanayi ürünleri ihracatın artması
D) Enerji tüketiminin artması
E) Hammadde ihracatının artması

198. Deniz turizmi, yazları sıcak ve kurak geçen iklimin etkili olduğu deniz ve okyanus kıyılarında gelişir.
- Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde deniz turizminin gelişmesi beklenemez?
A) İspanya B) Yunanistan B) Brezilya
D) Almanya E) Portekiz

199. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya B) İngiltere C) Norveç
D) Avusturya E) Kanada

200. - Kış turizmi önemlidir
- Avrupa’da yaşam düzeyi en yüksek olan ülkedir.
- Ülkenin ancak üçte biri tarıma elverişlidir.
- Sert karasal iklim hakimdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B)İsviçre C) İtalya
D) Norveç E) İngiltere
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim