Hakkında Bilgi

Çökelti nedir

Çökelti nedir
Sıvı ortamda kimyasal bir reaksiyon sonucunda teşekkül eden katı madde. Bir sıvıda (mesela suda) iyi çözünmeyen bir bileşiğin iyonları bir araya geldiğinde, bunlar birleşerek bir çökelti meydana getirirler. Gümüş nitrat ve sodyum klorür suda iyi çözünen bileşiklerdir. Bunların çözeltileri hazırlanıp aynı kaba boşaltılırsa, bu takdirde suda çözünmeyen gümüş klorür bileşiği oluşur ve katı halde çöker: AgNO+NaCl ->¦ AgCl+NaNO 3 3 Bir maddenin çökeltisinin oluşabilmesi için, çöken maddenin iyon konsantrasyonları çarpımı o maddenin çözünürlük çarpımından büyük olmalıdır.

çökelti, çökelti nedir, çökelti ne demek, çökelti neye denir, çökelti hakkında, çökelti ile ilgili bilgiler, çökelti hakkında bilgi, çökelti ne demektir, çökelti özellikleri, çökelti nedir, çökelti nedir, çökelti hakkında kısa bilgi
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim