Hakkında Bilgi

Dekapaj ne demek

Dekapaj ne demek
DEKAPAJ, 1) Açık işletme projesine göre maden yatağının üzerindeki veya kontağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanınıa dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi, toprak harmanı ve kademe yollarının yapımı ve bakımı gibi muhtelif ameliyeleri kapsayan işlemlerin tümü.
2) Örtükazı. —> Ön-, Ana-, Aradekapaj, Örtükazı, Delik boyunun tesbiti, Örtü kazıda hacim, Paralel ve düşey kazı.

Madencilik Sözlüğü, dekapaj, dekapaj nedir, dekapaj nedemek, dekapaj ile ilgili bilgiler, dekapaj hakkında bilgi, dekapaj ne demektir, dekapaj anlamı, hakkında bilgi nedir,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim