Hakkında Bilgi

Delta Ne Demek - Delta Nedir

Delta Ne Demek - Delta Nedir
Akarsuların denize ulaştıkları yerlerde taşıdıkları maddeleri biriktirmesiyle oluşan üçgen biçimli alüvyal ovalardır. Deltalar, taban seviyesi ovalarının bir çeşididir. Onlardan ayrılan yönü biriktirmenin deniz içinde olmasıdır.Coğrafya Deyimler Sözlüğü, Delta Nedir, Delta Ne Demek, Delta Anlamı, Delta Hakkında Bilgi,


farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim