Hakkında Bilgi

Dentin Nedir

Dentin nedir
Dentin: Kollagen ve kalsiyum tuzlarından yapılmış omurgalı hayvanların dişinin içteki sert kısmı.

Dentin canlı bir yapıdır ve % 70 i mineral tuzları; % 20si organik madde ve % 10 u da sudan oluşur. Dentinde çok sayıda kanalcık içerir. Bu kanalcıkların içi diş özü sınırındaki dentin yapıcı hücrelerin uzantıları olan iplikçiklerle doludur. Dentin yapan hücrelere Odontoblast denir. Dentin kanalcıklarının milimetre karede sayıları 10.000 e. yaklaşır. Diş, dolgu veya kaplama yapılmak için oyulur veya küçültülürse bu kanalcıklar açığa çıkar ve o zaman soğuk, sıcak, tatlı ve ekşiden ağrı duyulur.

Dentin, dişlerin mezoderma kökenli kemiğe benzer yapıdaki temel tabakasıdır Kuru ağırlığının %70-75 inin kalsiyum tuzu olması nedeniyle kemikten daha serttir

Dentinin organik matriksi odontoblastlar tarafından salgılanır Tip I kolajen fibriller, glikozaminoglikanlar ve hidroksiapatit kristalleri şeklindeki kalsiyum tuzlarından meydana gelir Odontoblastlar, dentinogenezin başından diş ömrünün sonuna kadar dentin salgılayan hücrelerdir Bu nedenle dentin dokusu içinde odontoblastların kalıntısı olan odontoblast uzantıları (Tomes lifleri) vardır Bu uzantılar dentin kalınlığı boyunca mine sınırından pulpanın dış tabakasına kadar devam eder Bu uzantılara dentin kanalları da denir

Odontoblast tarafından salgılanan matriks başlangıçta mineralize değidir, bu nedenle predentin adını alır Dentinogenezin ileri aşamalarında predentin içine hidroksiapatit tuzları birikerek dentin kalsifiye olur Dentin, mineden yumuşak ancak kemikten serttir Diş minesi sadece elmas frezlerle aşındırılabilirken dentin çelikle kesilebilir

Dentin, içinde sinir hücresi veya sinir uzantısı barındırmaz ancak içindeki Dentin kanalları nedeniyle hassas bir dokudur Dentin kanallarında bulunan sıvı hidrostatik basınca neden olabilecek etmenlerle karşılaştığında sızlama tarzında, keskin ve güçlü bir ağrı oluşur Bu ağrıya "dentin hassasiyeti" denir Dişeti çekilmiş dişlerde sıkça rastlanır

Dentin insan dişlerine sarı rengini veren katmandır Dentin oluşumu diş ömrü boyunca sürdüğünden yaşlandıkça dentin kalınlığı artar Bu nedenle dişler daha sarı görünür Dişin rengine etki eden bir diğer tabaka minedir Minenin kalınlığı azaldıkça,alttaki dentin tabakası daha fazla görünür hale gelir

Dentinin 3 tipi vardır Bunlar: Primer dentin, Sekonder dentin ve Tersiyer dentindir Primer dentin, ilk oluşmuş dentindir Sekonder dentin, diş okluzyona geldikten sonra yavaş oluşan ve ömür boyu devam eden dentindir Histolojisi primer dentine çok benzer Tersiyer dentin, çürük gibi stimulusların etkisiyle oluşur ve pulpayı korumayı amaçlayan bir oluşumdur Hızlı oluşur ve düzenli değildir

dentin, dentin ne demek, dentin hakkında, dentin ile ilgili bilgiler, dentin hakkında bilgi, dentin ne demektir, dentin anlamı, dentin hakkında kısa bilgi
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim