Hakkında Bilgi

Dinleme nedir - Dinlemenin kuralları nelerdir

Dinleme nedir - Dinlemenin kuralları nelerdir
Dinlemek nedir?
Dinlemek, yalnız işitmek, kulağı ile duymak değildir. İşitilen şeyleri algılamak, anlamak ve kavramak, aynı zamanda bellemek ve öğrenmek çabasında olmak demektir. Öğrenmek, elbette anımsamak içindir. İşitmek yalnız kulakla, dinlemek ise akılla ve kulakla birlikte olur. Dinlenen O konunun, gerektiğinde anımsanması, başkalarına anlatılabilmek için kullanılabilmesi demektir.

Okulda öğrenmeler büyük ölçüde okumaya ve dinlemeye dayanır. Özellikle sınıflarda öğrenci sayısının fazlalığı, uygulamalı dersler için gerekli ortamın oluşturulmaması, derslerin dinleme ağırlıklı olmasına neden olmaktadır. Günlük yaşamda da dinleme temel bir iletişim becerisidir. Bir yetişkin ortalama olarak günün %31’ni dinleyerek geçirir. Diğer iletişim becerileriyle karşılaştırırsak; %7’si yazma, %11’i okuma ve %21’ini konuşma kapsar. Etkili not alma becerisinde bahsedildiği gibi not almada öncelikli adım dinleme becerisinin geliştirilmesidir.

Dinlediğimiz birisinin,öğretmen,arkadaş veya bir konferansta konuşmacı, daha sonra söylediklerinin hiç birini hatırlamadığınızın farkına vardınız mı? oysa onun konuşmasını duydunuz. Özellikle derslerde öğretmeni duyuyor fakat dikkatinizi veremiyor olabilirsiniz. Bu durum dinleme ile duyma arsındaki farkı ortaya koyar. Duyma pasif, biyolojik bir süreçtir. Çevreden gelen sesler kulak tarafından alınır. Dinleme ise bilişsel bir etkinliği kapsayan bir süreçtir ve gelen bilgi yorumlanır. Dinleme amaçlı ve kısıtlıdır, düşünmeyi içerir.

Dinlemede dikkatin ders süresince sürdürülebilmesi ve anlatılanların öğrenilebilmesi ve anlatılanların öğrenilebilmesi dinleme becerisinin geliştirilmesine bağlıdır. Derste dinleme yolu ile öğrenme, öğrencinin kendi başına öğrenmesinden hem daha etkili hem de daha kısa sürede gerçekleşir. Çünkü ;
1- Sınıf içinde yapılan sözlü anlatımlar konunun özünü ve en can alıcı yanlarını öğrenciye verme olanağı sağlar.
2- Anlatımda yazı tahtası, harita, çizelge v.b. görsel araçların kullanılması görsel-işitsel dinleme olanağı sağlar.
3- Sınıf içi grup etkileşimi öğrenmede etkilidir.
4- Sınıf içi etkileşimde öğrenci, sınavlarda sorumlu olduğu yerlerin ip uçlarını öğrenir. Bu da öğrencinin sınav hazırlığını daha bilinçli yapmasına yardımcı olur. Dolayısıyla ders başarısını artırır.

İyi bir dinleyici olmak etkin dinleme becerilerine sahip olmayı gerektirir ve bu beceriler geliştirilebilir;
1- Ekin dinlemenin ön koşulu dinlemeye hazırlıklı olmaktır. Bunun için dersten önce hazırlık yapılmalıdır.
2- Dinleme karşılaştırma sürecidir; düşünceleri yakalama, düşüncelerin önemini saptama ve diğer düşüncelerle ilişkileri bulmayı içerir.
3- Öğrenci dersi dinlerken öğretmenin söylediklerinden yola çıkarak daha sonra söyleyeceklerini kestirmeye çalışmalıdır.
4- Öğrenci dikkatin konudan kaymasını önlemek için konunun ana ve yardımcı düşüncelerini bulmaya çalışmalıdır. Temel düşünceleri bulmak için şu sorular sorulabilir?
• Bu dersin amacı ne? Öğretmenin mesajı nedir? Dersin ana noktaları nelerdir?
• Düşünceler nasıl düzenlenmiştir ? Bir düşünce diğeri için ipucu mu ? Yeni bir düşünce mi ?
5- Öğretmenin özellikleri ve bireysel biçimi ile değil dersin özüne odaklaşmak gerekir.
6- Etkin dinleyici olmak için ders süresince şunlar yapılmalıdır;
• Ders süresince kendinize sorular sorun
• Aralarda konunun ana noktalarını özetleyin.
• Sonuçları kendi kendinize çıkarın.
• Derste geçen düşüncelerin yaşamla ilişkisini kurun.

Öğrenci konuları derste öğrenmek istiyorsa devamı aksatmamalı, öğretmeni en iyi dinleyebileceği yere oturmalı ve öğretmenin anlattıklarını içinden tekrar etmelidir. Hiç şüphesiz not alma bölümünde anlatıldığı gibi derste not tutmak, dinlemenin etkinliğini artıracak ve anımsamayı kolaylaştıracaktır.

Nasıl dinlemeli ve nasıl iyi bir dinleyici olmalıyız?
Hiç kimse mükemmel değildir. Ama, hatalarını bilen ve kabul edenler, kendilerini düzeltmek olanağını arar ve bulurlar. Kendinizi gözleyin ve düşünün. Tarafsız davranarak hatalarınızı bulmalı ve görmelisiniz. Bu bir kişisel olgunluk olayıdır. Hatanızı hem bilip hem de kabul etmezseniz, neyi bulup düzelteceksiniz. Bir çoğunuz, zamanınızın çoğunu dinlermiş gibi görünüp, dinlemeden geçirdiğinizi anlayacak ve üzüleceksiniz. Diğer açıdan baktığımız zaman, Bizi dinlermiş gibi görünen kişilerin bir çoğu, gerçekte bizi dinlememektedirler. Kendilerine yaptıkları büyük kötülüğün farkında bile değildirler. Üzücü olmakla birlikte, gerçek budur.

İyi bir dinleyici olmak için neler yapmalıyız?.
1-Kendisini eğitmeyi içtenlikle istemelisinizdir. Olanaklıysa, hazırlıklı olarak dinlemeye ya da öğrenmeye hazırlıklı olarak gitmelisiniz. Gerektiği biçimde not tutmak, önemli bir çözüm yoludur. Öğrenmek için dinlemeye gittiğiniz her yerde, iyi bir dinleyici olmak için, en kolay ve en etkili bir çare not tutmaktır. Gerektiği biçimde not tutmak, önemli bir çözüm yoludur.Diğer zamanlarda önerilerimize uymalısınız.

Kendisini iyi bir dinleyici olarak eğitmek isteyen kişiler, zihin ile n-konuşma hızı arasında oluşan boşluğu, yine konuşulan konu ile doldururlar. Bunun için, dinlediğiniz ya da okuduğunuz konuyu ve olayları, zihninizde canlandırarak yaşamalısınız. Konunun içinde kalmak çok önemlidir. Biz yaşayarak çok kolay öğreniriz. Olayların zihinsel resimlenmesi, ses olarak algılanıp zihninizde yankılanması, hayal olarak da olsa bir tür yaşamaktır. Bu durum, bellekte kolayca kabul görmesine ve sizin de kolayca öğrenmenize neden olur.

2-Konunun içinde kalmaya çaba göstermelisiniz. Bunun için, konuşmacı ne söylemek istiyor, acaba şimdi neler söyleyecek gibi düşüncelerle zihninizi doldurunuz ve dikkatinizi sürdürünüz. Aynı kanıda olup olmadığınızı zihinsel olarak kontrol edin. O zaman, kendi sorunlarınıza dönmek fırsatı bulamazsınız.

3-Konuşma konusu ya da okuduğumuz konunun bizi ilgilendirmesi ya da öğrenmek içinve gereksinim duymamız güdülemesi gerekir. Dikkatin yoğun olarak bir konuda tutulması ancak, konuya ilgi duyulması, bedensel ve ruhsal gereksinimler yönünden anlamlı olması ile olanaklıdır. Öğrencilikten ileri gelen ya da meslekten ileri gelen, zorunlu öğrenme nedenleriniz olmalıdır. Güçlü nedenler, güçlü gereksinimler ve güçlü motivasyonlar güdülenmeler oluştururlar. Herhangi bir dersi sevmiyor olabilirsiniz. Ama Hiçbir dersi ve de hiçbir bilgiyi angarya ya da baş belası olarak düşünmeyiniz. Ama zaten orada bulunmak ve orada kalmak zorundasınız.zorundasınız. Bu durumda iyi bir dinleyici olmak ve öğrenmek, sizin yararınıza olmaz mı?. Vaktinizi boşuna harcamamalısınız. İnsana her bilgi gerekli olabilir. Başarılı olmak için, öğrenmek zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. İ, iç diyalog ile bir iç telkin oluşturarak kendinizi motive et güdülemeniz sizin için elbette çok yararlı olmakta olur. Kendinizi yönetmeyi başarmalısınız. .

4-Herhangi bir konuyu dinlerken ya da okurken, bunun sınavda sorulduğu zaman ya da gerektiği zaman nasıl anlatacağınızı düşünmelisiniz. En önemli etkenlerden biri de budur. Konuyu öğrenmek için a motive olmanızı güdülenmenizi (Motive) olmanızı sağlayacaktır. dir. Bu düşünceler nedeni ile o konu, zihninizde çok kez kendiliğinden tekrarlanacak ve hem kolay öğrenmenizi sağlayacak hem Bu sizi hayallere dalmaktan alıkoyacaktır. Bu çok önemlidir.
İlginizi konuya çevirmelisiniz.

5-Bazı insanlar, dikkat etmek ve öğrenmek zorunda oldukları bir kitabın bazı bölümlerinde ya da bir toplantıda, konu ilgilerini çekmez ise sıkıntıya düşerler. Zihinleri dağılır ve konuşulanların tamamına yakın bölümünü kaçırırlar. Öğrenmek zorunda olduklarını unuturlar. Böyle bir durumda kalırsanız, işittiğiniz her şeye yapıcı bir eleştiri getirmek üzere dinlemelisiniz . Ben olsam nasıl anlatırdım ? davranışı içine hemen girmeli sinizniz. Bu davranış ,sizin dikkatle dinlemenizi kesinlikle sağlayacaktır.

Aktif dinleme nedir?
Aktif dinleme; bilinçli bir biçimde yapılan ve sürekli olarak geri iletişim kullanılması ile birlikte olan bir dinlemedir. Bir geri bildirimli dinlemedir. Dinleyen kişinin bedensel hareketlerle ya da doğrudan sorular sorarak etkinliğe ortak olmasıdır. Konuşan kişinin söylediklerini dinlerken, onun gözlerinin içine bakmak, anladığını belirten, baş sallama, gülümseme, gibi hareketlerde bulunmak, anlamadığınızı kaşlarınızı çatarak belirtmek, bir geri iletişim oluşturur. Bu yöntem her zaman, her yerde uygulanabilen Aktif bir dinleme biçimidir.
Bir Zazen Ustası, konuşmasına başlamadan önce, dinleyicilerine şu iki öneride bulunurdu.

1-Gözlerinizi tam açık olarak bana yöneltmenizi ve bütün varlığınızla beni dinlemenizi isterim. Anladığınızı yüzünüzden okumalıyım. (Bilinçli ve aktif dikkat)

2-Konuşmaları, yalnız ikimiz varmış gibi,yalnız kendinize yapılıyormuş gibi dinlemelisiniz. En etkili konuşma, herkesle ayrı ayrı, yakın iletişim kurularak yapılan konuşmadır. İnsanlar doğaları gereği, bir konuşmayı eğer iki kişi dinliyorlarsa, sanki her biri konuşmanın yarısından sorumluymuş gibi bir paylaşım duygusuna girerler. Yalnız ikimiz varmışız gibi düşünmenizi isterim.

Geri bildirimli dinleme Kişinin sorular sorarak geri bildirimde bulunma biçiminde etkinliğe ortak olması, en uygun görünen Aktif dinleme biçimi olarak düşünülmekten ise de bir. Bise de,büyük topluluklarda uygulanması zor ve sakıncalıdır. Küçük gruplarda yararlı ve sağlıklı olabilir. Aktif dinlemenin sorular sorarak geri bildirimdeki bulunma daha az kullanışlı olan diğer bir türünde, dinleyen kişi, konuşmacının söylediklerini , anladığı biçimde sorular sorarak, geri bildirimde bulunur. .
Konuşmacı da böylece, dinleyenin ne anladığını öğrenmiş olur. Dinleyenlerin tümü de anladıklarının doğruluğu konusunda kuşku duymazlar. Yalnız bu biçimdeki geri iletişimli dinleme her zaman uygun düşmez.. Sorular sorularak konuşmanın sık sık kesilmesi, konuşmacının ve dinleyenlerin dikkatini dağıtır, bilgi bütünlüğünü bozar. O durumlarda Çok zaman, konuşmanın sonunu beklemek, o zaman soruları sormak gibi bir durum, daha uygun olur.

Herkes, iyi dinleme ve aktif dinleme konusunda kendisini eğitebilir ve eğitmelidir. Konunun önemi açık seçik bellidir. Hemen kendinizi değerlendiriyorsunuz ve hazırlamıyorsunuz. Bu andan başlayarak, aktif dinlemeyi ve iyi dinlemeyi kullanan bir kişi olmaya karar veriyorsunuz. Kararınızı sürdürün, kısa sürede çok şey değişecektir.Dinleme, Dinlemek, Dinleme nedir, Dinleme ne demek, Dinleme hakkında bilgi, Dinleme ile ilgili bilgi, Dinlemenin faydaları, Dinlemenin kuralları, Dinlemek nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim