Hakkında Bilgi

Divan-ı Hümayun Nedir

Divan-ı Hümayun Nedir
Kuruluş dönemi Osmanlı divanı her gün sabah namazından sonra padişahın huzurunda toplanarak görevinin gerektirdiği işleri yapardı. Divan toplantılarında üyelerden her birinin kendisini ilgilendiren vazifeleri vardı. Her üye kendini ilgilendiren vazifeleri ile meşgul olurdu. Padişahı bir tarafa bırakacak olursak kuruluş döneminde divanda vezir-i âzam kadıasker defterdar ve nişancı gibi asil üyeler bulunuyordu. Bunların yanında vezir rütbesinde bulunmak şartıyla kaptan-ı derya ve yeniçeri ağası yine merkezde bulundukları taktirde vezir rütbesi olan Rumeli Beylerbeyi de divan üyeleri arasında yer alabilmekteydiler.

Divan-ı Hümayun, Divan-ı Hümayun Nedir, Divan-ı Hümayun Üyeleri, Osmanlıda Divan-ı Hümayun,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim