Hakkında Bilgi

Doğada kaç çeşit element vardır

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Doğada kaç çeşit element vardır
Altın: İşlenmeye en uygun, yumuşak bir metaldir. Elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir. Kızılötesi ışığı yansıttığından uzay araçlarında kaplama olarak kullanılır.

Alüminyum: Dayanıklı kolay işlenebilen ve hafif bir element olması nedeniyle elektrik hatlarında ve endüstrinin diğer alanlarında yararlanılır. Alaşımları, uçak ve roket parçaları yapımında kullanılır.

Argon: Renksize ve kokusuz bir gazdır. Atmosferdeki oranı yaklaşık % 1′dir. Bir soygaz olduğu için öteki elementlerle bileşik oluşturmaz. Bu özelliğinden dolayı elektrik ampullerinde kullanılır.

Azot: Dünya atmosferinin % 78′ini oluşturur. Canlılar için gerekli temel elementlerden biridir. Bazı azot bileşikleri, tarımda gübre olarak kullanılır. Sıvı azot soğutma amacıyla kullanılır.

Bakır: Kırmızımsı renkte, parlak, elektrik ve ısı iletkenliği yüksek bir metaldir.Elektrik endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılır. Pirinç ve bronz gibi alaşımları eşya ve alet üretiminde kullanılır.

Civa: Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Gümüş görünümlü , ağır bir metaldir. Termometre, barometre gibi laboratuar araçlarında ve flüoresan lambalarda kullanılır.

Demir: Evrende yaygın olarak bulunan metallerden biridir. Saf demir ya da çeşitli bileşikleri, endüstrinin hemen her alanında kullanılır. Canlılar için yaşamsal önemi vardır.

Fosfor: Doğada serbest olarak bulunmaz. Fosforik aitler, tarımda gübre olarak yaygın biçimde kullanılır. Fosfor, canlılarda özellikle sinir ve kemik dokuları açısından önemlidir.

Gümüş: Saf gümüş, ısı ve elektrik iletimi en yüksek olan metaldir. Genellikle çeşitli süs eşyaları, ve mücevher yapımında kullanılır. En önemli kullanım alanlarından biri, fotoğrafçılıktır.

Helyum: Tüm elementler arasında, kaynama noktası en düşük olan elementtir. Yanıcı olan hidrojene göre çok daha güvenli bir gaz olduğundan balonlarda kullanılır.

Hidrojen: Evrendeki maddenin % 90′dan fazlasını oluşturur. Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok organik bileşenin yapısında bulunur. Çeşitli kimyasal bileşiklerin oluşturulmasında kullanılır.

Kalsiyum: Doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmaz. Kireçtaşı, en yaygın olarak oluşturduğu bileşiktir. Kalsiyum bileşikleri olan çimento, alçı ve kireç yapı malzemesi olarak kullanılır.

Karbon: Bileşikleri, doğada çok yaygın olarak bulunur. Yaşam için önemlidir. Yeryüzündeki kireçtaşı kayaçların ve kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakların yapısında bulunur.

Klor: Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur. Birçok elementle bileşik oluşturabilir. İçme ve şebeke sularını güvenilir hale getirmede ve endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılır.

Krom: Gri renkli, çok sert bir metaldir. Genellikle çeliği sertleştirmede, paslanmaz çelik yapmada kullanılır. Kromun tüm bileşikleri renklidir ve bazıları renk maddesi olarak kullanılır.

Kurşun: Mavi-beyaz renkli, çok yumuşak, çürümeye karşı çok dayanıklı bir metaldir. Radyoaktif maddeleri depolamak için ve radyoaktif ışınıma karşı kalkan olarak kullanılır.

Kükürt: Genellikle yanardağların ve sıcak su kaynaklarının yakınlarında bulunur. Barut ve sülfürik asit yapımında, kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılır. Canlılar için önemli bir elementtir.

Magnezyum: Çok parlak, beyaz bir alev çıkararak yanması nedeniyle, tek kullanımlık fotoğraf makinesi flaşlarında kullanılır. Hafif bir element olduğu için, hava taşıtlarının yapı malzemelerinden biridir.

Manganez: Özellikle okyanus tabanlarında çok miktarda bulunduğu sanılıyor. Çeşitli bileşikler oluşturmada kullanılır. Çeliğin sertliğini ve dayanıklılığını artırır. Mıknatıs özelliği taşıyan bileşikler oluşturabilir.

Nikel: Gümüşümsü beyaz, sert, elektrik ve ısı iletimi düşük bir elementtir. Paslanmaz çelik üretiminde, metal paralarda, öteki metalleri dış etkilere karşı korumak için kaplamada kullanılır.

Oksijen: Dünya atmosferinin %21′ini, yerkabuğu kütlesinin %49′unu oluşturur. İnsan vücudunun kütlece yaklaşık üçte ikisi oksijendir. Kolaylıkla tepkimeye girdiği için çoğu elementle bileşik oluşturur.

Sezyum: Oda sıcaklığında sıvı olarak bulunur. Suyla çok etkin biçimde tepkimeye girer. Fotoelektrik hücrelerde ve atom saatlerinde kullanılır.

Silisyum: Yerkabuğu kütlesinin % 26′sını oluşturur. Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunur. Silisyum bileşiği olan kum ve kil, yapı malzemesi olarak kullanılır.

Sodyum: Doğada en çok sodyum klorür (sofra tuzu) halinde bulunur. Kağıt, cam, sabun, tekstil, petrol ürünleri ve metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.

Titanyum: Düşük yoğunluklu, hafif dayanıklı ve kolay işlenebilir bir metaldir. Alaşımları, hava taşıtlarında ve füzelerde kullanılır. Çelik kadar sağlam olduğu halde, ondan yaklaşık % 45 daha hafiftir.

Uranyum: Dünyanın çekirdeğindeki ısının kaynağını büyük oranda bu element oluşturur. Nükleer yakıt olarak büyük önem taşır. Atom bombası yapımında kullanılır.

Elementler hakkında bilgi, Doğadaki Elementler hakkında bilgi, Doğadaki Elementler ile ilgili bilgi, Doğadaki Elementler bilgi, Doğadaki Elementler özellikleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim