Hakkında Bilgi

Doğal Bitki Örtüsü Nedir

Doğal Bitki Örtüsü Nedir
Doğu Anadolu, İç Anadolu ile İran arasında, büyük bir kısmı doğal orman sahasına dahil bir ada gibi yükselir. Bu durum iç Anadolu ve İran’a göre Doğu Anadolu’nun daha nemli olmasından kaynaklanır. Ormanların alt sınırı her şeyden önce nemlilik derecesine bağlıdır. Bu sınır bölgenin batısında 11001400 m. iken, doğusunda 1800-1900 m. ye kadar çıkmaktadır. Bölgenin başka bir özelliği de ormanların üst sınırının çok yüksek olmasıdır. Bölge batısında ormanların üst sınırı 2400 m., doğusunda ise 2800 m. kadardır. Hatta Akdeniz’den gelen nemli hava akımlarının bu bölgeye kolayca sokulduğu, Bitlis oluğunun tam karşısına denk gelen Nemrut’un güney yamaçlarında, çalılık halinde meşeler yayılırken, kalderanın içinde meşelerden, yabani meyve ağaçlarından, kavak ve huşlardan oluşan bir orman görülür. Bu orman, kalderanın dik olan iç duvarlarında yer yer 2900 m’ye kadar çıkar ki bu, ülkemizde tespit edilmiş olan en yüksek orman sınırıdır. Doğu Anadolu’daki ormanlar genellikle şiddetli ve uzun kışlara ve fazla olmayan yağış miktarına uyum sağlamış, soğuğa dayanıklı, seyrek ve orman altı çok zayıf, kuru ormanlar halindedir.

Van Gölü çevresi, insanlık tarihinin en eski zamanlarından beri yerleşilmiş bir sahadır. Bu nedenle, yörede bitki örtüsü insanlar tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Yüzyıllarca süren tahrip sonucunda Anadolu’nun çoğu yerinde olduğu gibi, Van gölü çevresinde de asli bitki örtüsü bozulmuş, bir yerde, özellikle ormanlar ortadan kaldırılmıştır. Nitekim tarihi belgelerde bunu ispatlamaktadır. M.Ö.B. Yüzyılda, bugün çıplak olan Van-Hakkari yöresine bir sefer düzenleyen Asur hükümdarı, bu yöredeki sazlık kadar sık ormanları kestirdiğinden bahsetmektedir. Eskiden buraların ormanlık olduğunu gösteren başka bir delil de, günümüze kadar ulaşan orman bakiyeleridir. Bu ormanlara özellikle Başkale-Gevaş arasında rastlanır.

Ekolojik şartlar göz önüne alındığında Van’ın güney kesimleri dışında kalan yörelerde, geçmişteki doğal bitki örtüsünün ağaçlı step olduğu söylenebilir. Step içindeki başlıca türler, çeşitli meşe türleri ve bodur ardıçlardır. Çam türleri Van Gölü çevresinde kendilerine uygun, ekolojik ortamı bulamamışlardır. Van’da yetişebilecek çam türü sarıçamdır.

Bu gün orman kalıntılarına ilin güney kesimlerinde rastlanır. Bu kesimlerde bitki örtüsü genellikle meşelerden oluşur. Meşeler, bozulmuş, birçok yerde çalık halini almıştır. Ağaçlık sahalara Gevaş’ın güneyinde de rastlanır. Meşeler yanında, seyrek de olsa, sakız ,bodur ardıç, kızılcık, doğu çınarı, ceviz, titrek kavak ve yabani meyve ağaçları da görülmektedir.

Van güneyinde stepler de görülür ve en önemli elemanı geven otudur. illin güneyi dışında ormanlara rastlanmaz. Sadece Erciş’in kuzeyinde, Ilıca suyu vadisinde seyrek meşe toplulukları bulunur.

Van’ın doğu ve kuzeyi bugün antropojen step görünümündedir. Seyrek olarak vadi boylarında ağaçlara rastlanır. Bu kesimde hakim olan step formasyonu otsu bitkilerden oluşur.
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim