Hakkında Bilgi

Doğu Anadolu Bölgesi Halk Oyunları

DOGU ANADOLU BÖLGESİ HALK OYUNLARI
Erzurum: Bar ve dadaş oyunları oynanır. Çalgılar davul-zurna kadın oyunları türkülü oynanır. Sekme hoplama sıçrama belli figürlerdir. Keremin her türü maya hoyrat tat yan varsağı gurbet havaları sümma ağzı havaları merkezi.

Erzincan: Etrafı dağlık ovası baglıkır oyunlar Egin bölgesinde toplanmıştır. Eglence gecelerine herfene denir. Oyunlar genellikle türkülüdür. Divan garip hoyrat kerem yaygındır. Halay türü oyunlar oynanır ve davul zurna klarnet vs. eşlik eder.

Elazığ: Çayda çıra ile meşhurdur. Halay üçayak tanzara zeybek oynanmaktadır. Çalgıları davulzurna çıgırtma bağlama klarnet def vs. dir. Ağır havalar yüksek havalar şıkıdımlar halk müsikisidir. Harput ağzı Harput mayası Harput hoyratı meşhurdur.

Bitlis Van Bingöl: Halay türü oyunları. Hakkari halay türü oyun. Özelliği sola doğru halay yürüyüşü.

Doğu Anadolu Bölgesi Halk Oyunları, Doğu Anadolu Halk Oyunları, Doğu Anadolu Bölgesinin Halk Oyunları
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim