Hakkında Bilgi

Doğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve yerleşim

Doğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve yerleşim
Doğu Anadolu Bölgesi en az nüfuslu ikinci bölgemizdir. Yaklaşık 5 milyon nüfusu ile km2’ye 34 kişi düşer. Nüfus yoğunluğu en az olan bölgemizdir. Bunun nedeni; nüfus miktarının az, bölge yüzölçümünün fazla olmasıdır.

Bölgede kırsal nüfus şehir nüfusundan fazladır. Diğer bölgelere sürekli göç verir. Bunun nedeni; iş imkanlarının sınırlı olmasıdır.

Nüfus, bölgenin kuzey ve güneyindeki çöküntü ovalarında toplanmıştır. Erzurum, Erzincan, Malatya, Elazığ, Ağrı, Iğdır, Kars, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Hakkâri, Şırnak, Ardahan bölgedeki başlıca il merkezleridir.

Bölgenin kırsak kesimlerinde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kom ve mezra yerleşmeleri vardır. Kırsal yerleşim alanları küçük ve dağınık birimler hâlinde dağ etekleri ve vadi boylarına dağılmıştır.


Yaşadığımız bölgede nüfus en çok nerelerde toplanmıştır, Doğu Anadoluda nüfus en çok nerelerde toplanmıştır, Doğu Anadolu Bölgesinde nüfus en çok nerelerde toplanmıştır, Doğuda Nüfusun en çok olduğu yer, Doğu Anadoludaki Nüfus yoğunluğu, Doğu Anadoluda Yerleşim yerleri, Doğu Anadolu bölgesinin nüfusu,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim