Hakkında Bilgi

Dünya Kadın Hakları Günü

Belirli Gün ve Haftalar Diğer önemli gün haftalar için TIKLA

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
Kadın hakları ve kadınların erkeklerle eşitliği konusunda geçen asırdan itibaren batı ülkelerinde ve toplumlarında yoğun mücadelelerin verildiği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin bu mücadelelerin en şiddetlilerini yaşadığı bilinmektedir.

Ülkemizde gerek osmanlı imparatorluuğu ve gerek Cumhuriyet döneminde kadınlarımızın kendi hakları konusunda, batı ülkelerindekine benzer şekilde mücadele ettiklerini söylemek mümkün değildir.

Ama biz kadınlara birçok batı ülkesinden daha evvel bu hak ATATÜRK tarafından verilmiş ve hatta adeta sunulmuştur. Cumhuriyet dönemi ve Kadın hakları teoratik bir devlet yapısının ve kadın haklarının kısıtlı olduğu bir toplum düzeninin olduğu Osmanlı İmparatorluğu’ndan kadın-erkek eşitliğinin kabul edildiği modern Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş, bir çok devrimler ile mümkün olabilmiştir.

Bu devrimler içinde kadınların erkekler ile eşit toplumsal varlıklar olarak toplum içinde yerlerini almaları bir uygarlık aşamasıdır ve ATATÜRK devrimleri’nin en önde gelenlerinden birisidir. 1926 yılında Büyük Millet Meclisi tarafından kabulle yürürlüğe giren ve Türk kadınlarını “şeriat” zincirinden kurtaran Medeni Kanun ile, türk kadınına bin yıl evvel kaybettiği hakların iade edilmesinin temeli oluşmuştur. Artık kadın güçlenmeye, kişiliğini bulmaya başlamış ve erkeğinin yanında sosyal faaliyetlere katılmaya hazırdır.

Türk kadınına seçme ve seçilme haklarının verilmesi Medeni Kanun ile erkeklerle eşit haklara sahip olan Türk kadınına, 3. TBMM tarafından 3 Nisan 1930’da kabul edilen bir yasa ile belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 1931 yılında da türk kadını ilk kez tıp dünyasında varlığını göstermiş ve ilk kadın cerrahımız çalışmaya başlamıştır.

4 Mayıs 1931’de ilk toplantısını yapan IV. TBMM tarafından 26 Ekim 1932’de kabul edilen bir yasa ile Türk kadınına muhtar, köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçilme ve seçme hakkın tanınmış, ertesi yılda 8 Ekim 1934’de kabul edilen ve 5 Aralık 1934’de yürürlüğe giren bir başka yasa ile kadın-erkek eşitliği alanında bütün haklar, “ Kadınlara Milletvekilliği Seçme ve Seçilme hakkı”nın tanınmasıyla verilmiş oluyordu.

ATATÜRK’ün Kadın hakları konusundaki görüşleri ve gerçekleştirdikleri, bugün dünya aydınlarının ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yaymaya çalıştığı kadın hakları ile ilgili görüşler, ATATÜRK tarafından çok önceleri dile getirilmiş ve çoğunluklada uygulama alanına sokulmuştur.ATATÜRK Cumhuriyet’in ilanından dokuz ay önce Şubat 1923’de şöyle demiştir. “ Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken , diğer bir organı işlemezse, o sosyal toplum gelçlidir.”

Kadınlarımızın kendi kaderi ile birlikte ülke kaderindede söz sahibi olabilmelerinin yolu siyaset yapmak ve örgütlü toplum olmaktır. Seçme ve Seçilme hakkımızı elde etmenin 75. Yılı kutlu olsun

Kadın hakları, Kadın hakları günü, Kadın hakları günü ne zaman, Kadın hakları günü hakkında, Kadın hakları günü ile ilgili bilgi, Kadın hakları günü hangi gündür, Kadın hakları günüyle ilgili bilgiler, Kadın hakları günü kısa özet, Dünya kadın hakları günü, Dünya kadın haklarıyla ilgili bilgi
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim