Hakkında Bilgi

Dünyanın döndüğünü neden hissetmiyoruz

Dünyanın döndüğü neden hissedilmez
Dünya kendi ekseni etrafında bildiğimiz gibi 24saate yakın bir sürede döner. Bu süre insanlık tarihinin başından beri hep aynıdır (gök cisimlerinin kendi eksenindeki dönme hızı gökcisimlerinin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetinin yarattığı "sürtünme"den dolayı zamanla azalır ancak burada zamandan kastımız milyonlarca yılı bulur.). Dolayısıyla dünya her zaman aynı hızda döner. Bu sebepten dolayı dönme hızını hissetmeyiz. Aslında yer yüzünde duran bir insan dünyayı, dünya da insanı çeker. Bu çekim etkisi, dünyanın muazzam kütlesinden dolayı çok yüksektir. Bu sebepten dolayı dünyanın kütlesinin büyüklüğü yanında aslında biz ona yapışmış, onun bir parçası olarak hareket ederiz. Sadece biz değil yeryüzündeki hareket halinde olabilecek her şey. Ağaçlar, binalar hatta okyanuslar. Aslında dünyanın dönme hızındaki bir değişmeyi dünyadan bağımsız bir biçimde hissetmemiz imkansızdır. Bu sebepten ötürü düz bir mantık kurarsak yukarıdaki sonuca tekrar varırız: Dünyanın kütlesinin yanında kütlesi ihmal edilen bizler, dönme etkisini bu büyük kütle farkından dolayı hissedemeyiz.

Dünya Ekvator’da saatte 1670, Türkiye’de ise 800 kilometre hızla dönmektedir. Buna rağmen dünyanın döndüğü hissedilmez. Çünkü bizler de dünyayla birlikte büyük bir hızla hareket etmekteyiz. Birlikte döndüğümüzden dünyanın döndüğünü hissedemeyiz. Bu durum gözlerimizi kapadığımızda, sabit bir hızla giden bir uçak veya arabadaki hızı hissetmemeye benzer. Ayrıca dünya ile birlikte yaptığımız yolculukta hareketler sabit hızda olup, mesafelerin uzun olması nedeniyle yörüngeler düzmüş gibi algılanır. Bu da hızın hissedilmemesinde bir etkendir.

Dünyanın döndüğü neden hissedilmez, Dünyanın döndüğü niçin hissedilmez, Dünyanın döndüğü niye hissedilmez, Dünyanın döndüğünü neden hissetmeyiz, Dünyanın döndüğünü niçin hissetmeyiz, Dünyanın döndüğünü niye hissetmeyiz, Dünyanın döndüğünü neden hissetmiyoruz
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim