Hakkında Bilgi

Edat Nedir

Edat Hakkında Bilgiler (İlgeç)
Fiiller ve isimler dilin temel sözcükleridir ve açık seçik birer anlamları vardır. İsimler dışındaki zamir, sıfat ve zarflar da isim soylu kelimelerdir ve anlamları vardır. Edatların ise tek başlarına bir anlamları yoktur. Söz içinde anlam kazanırlar. İle, -le, kadar, gibi, için, dek, göre.noktanokta gibi kelimelerdir. Cümle içinde sözcükler arasında ilişki kurarlar. Cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamı bozulur.

Örnek:  Gitmediğin için üzülmüş.           ("İçin" edatı "neden" ilişkisi kurmuştur.)

Çocuklar gibi şendik.                 ("Gibi" edatı benzerlik ilişkisi kurmuştur.)

Antalya'ya uçakla gittik.             ("İle" edatı araç ilişkisi kurmuştur.)

Senin kadar akıllıydı.                 ("Kadar" edatı eşitlik ilişkisi kurmuştur.)

Sabaha dek çalıştı.                    ("Dek" edatı süre ilişkisi kurmuştur.)

Yukarıdaki bütün örneklerde edat çıkarıldığında anlamın bozulduğuna dikkat ediniz.

Soru eki olan "mi" de ek durumunda bir edattır.

Örnek: Geldin mi?, Bu benim mi?noktanoktanokta

EDAT (İLGEÇ) NEDİR?
Tek başına anlamı olmadığı halde, cümle içerisinde kelimeler arasında anlam ilgileri kuran kelimelere “edat” denir.

EDAT ÇEŞİTLERİ
“gibi, göre, kadar, karşı, yana, ile, dolayı, üzere; ...”

1) “gibi”
Birlikte kullanıldığı kelimeye eşitlik, benzerlik anlamı katar.

ÖRNEK : “Buz gibi su.”

2) “göre”
Yönünden ve karşılaştırma anlamı katar.

ÖRNEK : “Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş.(Yönünden)”
ÖRNEK : “Zeynep, Gökçe’ye göre daha akıllıdır.(Karşılaştırma)”

3) “kadar”
Kullanıldığı cümlelerde benzerlik, karşılaştırma, yakınlık, ölçü anlamı katar.
ÖRNEK : “Beni kardeşi kadar sever.(Benzerlik, Ölçü)”

4) “ile”
Araç, alet, birliktelik, beraberlik, durum ve neden bildirir. Başındaki (i) düşerek genellikle eklendiği kelimeye bitişik yazılır.

ÖRNEK : “Öfkeyle yerinden fırladı.(Durum)”

5) “için”
Neden ve amaç bildirir.

ÖRNEK : “Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.(Neden)”

6) “üzere”
Kullanıldığı cümlelere “amaç, şart, zaman” gibi anlamlar katar.

ÖRNEK : “Akşama geri getirmek üzere kitabımı alabilirsin.(Şart)”

7) “karşı”
Kullanıldığı cümlelere “doğru, hakkında” anlamları katar.

ÖRNEK : “Yağmur sabaha karşı dindi.”Edat, Edat Hakkında, Edat Nedir, Edatlar, Edat Ne Demek, Edatın Özellikleri, Edat Örneği, Edat ile ilgili bilgi
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim