Hakkında Bilgi

Edebi kelam ne demek

EDEB-İ KELÂM
Acı, Hoş Olmayan, Ayıp, Çirkin, Kaba Veya Uğursuz Sayılan Şeyleri Kendi Adlarını Söylemeden Başka Sözle İfade Etmek. Buna Asâlet Ve Mümtaziyet Adları Da Verilir. Edeb-İ Kelâm, Bir Düşünceyi, Bir Olayı İncelik, Asâlet Ve Nezaketle İfade Etmek İçin Anlam, Kendine Ait Olmayan Kelimeyle Karşılanır. Genellikle Şu Üç Durumda Bu Yola Başvurulur:
1. Sözü Kabalıktan Kurtarmak İçin.
Ölen Birisi Hakkında "Ölüm" Yerine "Rahmet-İ Ralman’a Kavuştu", "Sizlere Ömür", İşi Elinden Alındığını Bildirmek Üzere "Affedildiniz" Denmesi Gibi.
2. Ta’zim Veya İfadeyi Süslemek İçin. Şeyh Galib’in Aşağıdaki İki Beyitten İlki Ta’zim, İkincisi Tezyine (Süslemeye) Örnektir:

Bir Şeb Ki Sarâ-Yı Ümmehânî
Olmuşdu O Mâhın Âsumânî
Giydikleri Âftâb-I Temmûz
İçtikleri Şûle-İ Cihan-Sûz

3. İfadeyi Fesahat Yönünden Bozacak Ses, Kelime Ve Terkiplerin Tekrarından Kaçınmak İçin.

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, edebi kelam, edebi kelam nedir, edebi kelam ne demek, edebi kelam ile ilgili bilgi, edebi kelam hakkında bilgi, edebi kelam anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim