Hakkında Bilgi

Edirne Segedin Antlaşması

Edirne Segedin Antlaşması
1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir antlaşmadır.
Papa IV. Öjen Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan bir Haçlı ordusunu Hunyadi Yanos'ın (Jan Hunyadi) kumandanlığı altında Sultan II. Murat'ın kumandanlığı altındaki Osmanlı ordusunun üzerine gönderdi. Karamanoğulları beyliğinin de desteğini alan bu ordu Osmanlıları yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine II. Murat 12 Haziran 1444'de Edirne'de bu barış antlaşmasını imzalayarak antlaşmanın metnini bir Osmanlı heyetiyle Macaristan'a yolladı.

Macaristan kralı Ladislas bu antlaşmayı onaylamak taraflısıydı. Ama Papa ve Bizans İmparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar. Sırp despotunun ve Hunyadi Yanos'nin de ısrarıyla kral Ladislas antlaşmayı 12 Temmuz 1444'de Segedin'de imzaladı. Antlaşmanın maddeleri şunlardı:

-Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
-Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.
-Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.
-Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
-Antlaşmanın süresi 10 yıldı.

Bu antlaşmadan sonra II. Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet'e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Ama barış dönemi değil 10 yıl, 6 ay bile sürmedi. Haçlı tehditi altında II. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kaldı. 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlı ordusu tekrar Hunyadi Yanos kumandanlığı altındaki Haçlı Ordusuyla Varna Savaşını yaptı.

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar tarihlerine göre

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar, Edirne Segedin Antlaşması, Edirne Segedin Antlaşması hakkında, Edirne Segedin Antlaşması ile ilgili bilgi, Edirne Segedin Antlaşmasıyla ilgili bilgi, Edirne Segedin Antlaşması kısa bilgi, Edirne Segedin Antlaşmasının sonuçları, Edirne Segedin Antlaşmasının tarihi, Edirne Segedin Antlaşmasında alınan kararlar,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim