Hakkında Bilgi

Efsane ne demek

Efsane ne demek
Tabiatüstü Özellikler Gösteren Kişilerin Hayatlarının Ve Olayların Anlatıldığı Hikayeler. Efsane Halkın Hayalgücüyle Yarattığı "İdeal İnsan Tipi"Ni Verir Ve Nesilden Nesile Anlatılır. Efsane İle Masallar Arasında Uygunluk Vardır. İki Türde De Olağanüstü Olaylar İşlenir. Yalnız Efsane Daha İnandırıcıdır. Bu Yönüyle Hikaye Ve Destana Yaklaşır.
Efsaneler Şöyle Ayrılır:
1. Yaradılış Efsanesi (Dünyanın Yaradılışı, Tabiat Varlıklarının Meydana Gelişi, Kıyamet Günleri.)
2. Tarihi Efsaneler.
3. Olağanüstü Kişiler, Varlıklar Ve Güçleri Konu Alan Efsaneler.
4. Dini Efsaneler.
Türk Efsanelerinde Kahramanlık, Fedakarlık, Cesaret, Ahlaki Davranışlar, Sosyal Düzene Bağlılık, Ahlah’ın Kudretine İman, Doğruluk, Cömertlik, Samimiyet Gibi Konular Yer Alır. Genç Osman, Boş Beşik, Çakıcı Efe, Çoban Çeşmesi, Gelin Kaya, Cennet Dağı, Kan Kuyusu, Yusufçuk Kuşu Gibi Efsaneler Halk Arasında Söylenegelmektedir.

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, efsane, efsane nedir, efsane ne demek, efsane ile ilgili bilgi, efsane hakkında bilgi, efsane anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim