Hakkında Bilgi

Ege bölgesinin bölümleri

Ege bölgesinin bölümleri

ASIL EGE (KIYI EGE) BÖLÜMÜ
Bölümün başlıca illeri; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’dır.
Başlıca yer şekillerini kıyıya dik uzanan dağlar (horst) ve bu dağlar arasındaki çöküntü ovaları (graben) oluşturur.
Akdeniz iklimi görülür. Tarım ürün çeşidi fazladır. Başlıca tarım ürünleri zeytin, pamuk, üzüm, tütün, turunçgiller, buğday, patates, sebze ve meyvelerdir.

Ekonomisinde tarım, sanayi, ticaret ve turizm önemli yer tutar.
Bölgenin nüfus yoğunluğu fazla olan bölümüdür. Nüfus kıyı şeridinde ve çöküntü ovaları çevresinde yoğunlaşır. Bölümün nüfusu göçlerle sürekli artmaktadır.

Bölümün en büyük şehri İzmir’dir. İzmir bölgenin en önemli sanayi, ticaret, tarım, kültür, turizm ve liman kentidir.

İÇ BATI ANADOLU BÖLÜMÜ
Bölümün başlıca illerini; Afyon, Uşak ve Kütahya’dır
Bölüm plato görünümlü düzlükler ile tek tek dağlardan oluşur. Bölgenin en geniş platosu Afyon ve çevresindeki Yazılıkaya Platosu’dur.

Karasal iklim görülür. Tarım ürün çeşidi azdır. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, nohut, ş.pancarı , haşhaş ve patatestir.

Bölümde daha çok küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Şeker fabrikaları çevresinde de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
Türkiye linyit üretiminin yarıdan fazlasını karşılar.

Mermer üretimi fazladır.
Bölümde sanayi yeterince gelişmemiştir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.

Nüfus yoğunluğu Kıyı Ege Bölümüne göre azdır.

Asıl Ege Bölümü ile İç batı Anadolu Bölümü yer altı kaynakları bakımından benzerlik gösterirler. Diğer özellikleri farklıdır.

Ege bölgesi, Ege bölgesinin bölümleri, Ege bölgesindeki bölümler,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim