Hakkında Bilgi

Eğrelti otları

Eğrelti otları
En gelişmiş çiçeksiz bitkilerdir. Kök, gövde ve yapraklar bulunur. İletim boruları bulunduğundan damarlıdırlar. Eğrelti otları ormanlarda ağaç diplerinde, nemli yerlerde ve dere kenarlarında yetişirler. Eğrelti otlarında da döl almaşı görülür. Eğrelti otları geniş yapraklarının altında kahverengi spor keselerindeki sporların rüzgar veya başka etkilerle çevreye yayılıp çimlenmesiyle eşeysiz, sonra oluşan erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle eşeyli ürerler.

Çiçekli bitkiler ile çiçeksiz bitkiler arsındaki farklar şunlardır ;

Çiçekli Bitkiler
1 – Üreme organı olan çiçek vardır
2 – Kök, gövde ve yaprakları vardır
3 – Gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır
4 – Eşeyli üreme ile çoğalırlar

Çiçeksiz Bitkiler
1 – Çiçekleri yoktur
2 – Kök, gövde ve yaprakları yoktur veya iyi gelişmemiştir.
3 – Eğrelti otu hariç iletim boruları yoktur
4 – Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar.

Doğal bir çevrede yaşayan canlıların birbirleriyle ilişkilerine ekosistem denir. Toprakta yaşayan küçük böcekler bitkilerle beslenir. Yılan, kurbağa gibi hayvanlar ise hem böceklerle hem de bitkilerle beslenir. Bitkiler bir çok canlının enerji kaynağıdır.

Bitkiler fotosentez sayesinde havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini düzenler. Ayrıca hava su toprak dengesinde rol oynar.

Erozyonu kökleri sayesinde önler. Mobilya kağıt sanayinde kullanılır.

Eğrelti otları, Eğrelti otu, Eğrelti otları hakkında bilgi, Eğrelti otları ile ilgili bilgi,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim