Hakkında Bilgi

Ekosistemdeki Bozulmalar ve Nedenleri

Ekosistemdeki Bozulmalar ve Nedenleri
Doğal değişmeler çok yavaş olduğu halde, insanların neden olduğu çevre tahribatları çok hızlı gerçekleşmektedir. Ekosistemdeki bozulmaya neden olan etkiler iki grupta toplanabilir.

Doğal Kaynaklı Bozulmalar
Doğal afetler, depremler, seller, kasırga, tayfun, yanardağ püskürmeleri ve kuraklık olayları çevrenin bozulmasına neden olur. Ülkemizin %90 ı deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Depremin neden olduğu zararları karşılayabilmek için çok fazla kaynak tüketilmektedir.

İnsan Kaynaklı Bozulmalar
İnsan ve diğer canlıların yaşadığı doğal çevre, çeşitli nedenlerle bozulabilir. Doğal çevrenin bozulmasına çevre tahribatı denir.

Çevre tahribatına neden olan her olay insan davranışlarının bir sonucudur.Bu nedenle çevre kirliliğinde en önemli etken insandır.

Nüfus Artışı
Nüfus artışı doğal çevreyi ciddi şekilde tehdit eden sebeplerden biridir. Atan nüfusla birlikte beslenme, barınma, sağlık vb. ihtiyaçlarının artması ve bu ihtiyaçların karşılanması için gösterilen çabalar çevre tahribatına yol açar.

Ekonomik Sebepler
Ekonomik şartların iyi olmadığı ülkelerde artan işsizlik ve doğum oranına bağlı olarak çevre tahribatı da artar.Çünkü iyi olmayan ekonomik şartlarda insanlar yaşayabilmek için ihtiyaçlarını çevreyi bilinçsizce ve aşırı kullanarak kullanırlar.

Endüstrileşme
Endüstrinin gelişmesi insanların tabiat üzerindeki etkisini arttırmıştır. Örneğin, termik ve nükleer santrallerin inşa edilmesi çevre tahribatını arttırır.

Fabrikaların bacalarından çıkan gazlar (karbonmonoksit, karbondioksit, kükürt, azot, oksit, metan ve ozon gibi gazlar) Dünya’nın ısınmasına neden olur. Ayrıca gazlar atmosferde yoğunlaşarak Dünya’ya asit yağmurları olarak geri döner. Asit yağmurları doğal bitki örtüsüne, ormanlara ve diğer canlılara zarar vererek Dünya’nın doğal dengesini bozar.

Ekosistem, Eko sistem, Ekosistem bozulmaları, Ekosistemdeki bozulmalar, Ekosistemdeki bozulmaların nedenleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim