Hakkında Bilgi

Enzimlerin Uygulama Alanları

ENZİMLERİN UYGULAMA ALANLARI
Zamanında enzimler genelde endüstri, klinik, tıp ve eczacılık gibi alanlarda kullanılmaktadır. Enzimler; bitkisel, hayvansal kaynaklardan ve mikro organizmalardan elde edilmektedir. Örneğin proteini parçalayan enzimlerden olan papain bitkisinden; fisin, incir bitkisinden; nişastayı parçalayan alfa-amilaz, çimlenmekte olan arpadan; tripsin, büyük baş hayvanların pankreaslarından; pepsin tavuk ve sığırların bazı sindirim lizozim, yumurta akından; rennin veya proteaz enzimi ,süt emmekte olan buzağıların 4.midesinden endüstriyel ölçmekte üretilmektedir.

Enzim kaynağı olarak mikroorganizmalar; kolay çoğalabilmeleri, enzim oluşumunun kolay kontrol edilebilmesi gibi nedenlerden dolayı potansiyel kaynak olarak düşünülürler. Bitkilerden elde edilen proteazların yanında, bakterilerden de proteaz amilazlar ve glikoz-izomeraz gibi endüstriyel öneme sahip enzimler de elde edilmektedir. Ayrıca glikoz oksidiz, katalaz, lipaz, laktoz vb. daha birçok enzim küf mantarından elde edilmektedir.

Bugün tıp, eczacılık, tarım, hayvancılık, çevre,gıda ,kağıt,tekstil,deterjan vb. birçok alanda enzimler kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknoloji alanında gelişmelerle elde edilen enzimlerin kullanımının en fazla olduğu alan gıda endüstrisidir. proteazlar ve amilazlar bu alanda en çok kullanılan enzimlerdir. Eczacılıkta da enzimler kullanılmaktadır. Bu alandaki en iyi örneği ,hazım kolaylaştırıcı bazı ilaçların bileşimindeki besinlerimizin temel bileşenlerinden olan proteini parçalayan proteaz, nişastayı parçalayan selüloz ,yağları parçalayan lipaz ve laktozu parçalayan laktaz enzimlerdir. Enzimlerin eczacılıkta kullanıma bir diğer örnek de penisilin amidan enzimidir.

Yine enzim kullanımının en fazla olduğu alanlardan biriside deterjan endüstrisidir. Deterjanlar kullanılacakları alana göre bileşimi değişen kompleks karışımlardır. Bazı deterjanlar alkali koşullarda aktivite gösteren alkali-protez (bazik) enzimlerini içerirler,bazı deterjanların yapımında da amilaz ve lipazlar kullanılmaktadır. Bu enzimlerin etkisi ile özellikle protein , yağ ve nişastanın tesiriyle oluşan kirlilik etkisi bir şekilde temizlenir. Deri işlemede ve deri endüstrisinde de enzimlerden yararlanılmaktadır. Bakteriyel protezler,deri dokusu dışındaki proteinlerin ve yağların temizlenmesinde bazı proteazlar

Deriden kılların ayrılmasında ve derinin yumuşatılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli selülozlu atıkların karbon kaynağı olarak kullanılmasında, kalitesiz yağlardan daha kaliteli yağların elde edilmesinde enzimlerden yararlanılmaktadır.

Yapılan pekçok araştırma sonucunda,enzimlerin kullanım alanları giderek artmaktadır. Özellikle son yıllarda rekombinant-DNA teknolojisine paralel olarak, yeni ve istenilen özellikteki enzim elde edilmesi mümkün olmaktadır;buna bağlı olarak da enzim kullanımı giderek yaygınlaşacaktır.
Kanserle savaşta etkili olan bir enzim saptandı

İngiliz araştırmacılar, gen mutasyonunu kontrol eden bir enzimin bazı hastalıklar ve kansere karşı olumlu etki ortaya koyduğunu saptadı.

Enzimin, hemofiliyle kistik fibrosis hastalığına karşı etkili olduğu ve kanserle savaşta vücudun direncini artırabildiği belirlendi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, MBD4 enzimi eksikliğinin, gen mutasyonunu üç kez artırabildiği kaydedildi.

Araştırmacılar MBD4 enziminin, hücreler ve genler üzerinde kötü sonuçlar ortaya koyabilen hasarı tamir edebildiğini, hastalıklara ve kansere karşı vücudun direncini artırdığını belirledi. Profesör Alan Clarke, MBD4 enziminin insanlardaki genler üzerinde meydana gelen hasarda anahtar rol oynadığını belirtti.

İnsan vücudunun genlerin ölmesi veya genlerin üzerindeki hasarın tamir edilmesinde etkili olabildiği biliniyor. Genler üzerindeki hasarın tamir edilmesi için vücutta eksik bulunan maddelerin veya genlerin giderilmesiyle hastalıkların önüne geçilebileceği kaydediliyor.

Gen mutasyonunun çevresel faktörlerden kaynaklanabildiğine değinen uzmanlar, bu faktörleri, sigara ve güneş ışınları olarak sıralarken, risk doğuran doğal kimyasal maddelerin de vücuda girerek, hücreler üzerinde hasar meydana getirebildiğini belirtti.

enzimler, enzimlerin uygulama alanları, enzimlerin uygulaması hakkında bilgi, enzimler hakkında bilgi, enzimler ile ilgili bilgi, enzimlerle ilgili bilgiler,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim