Hakkında Bilgi

Erime ve Donma

Erime ve Donma
Isı etkisi ile maddenin fiziksel yapısında değişiklikler oluşur. Bir maddenin katı, sıvı veya gaz fazında yada durumunda oluşuna o maddenin hali denir. Bir halden diğer bir hale geçmesine de hal değiştirme denir.

Erime : Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.
Donma : Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine donma veya katılaşma denir.
Erime Sıcaklığı : Katı bir maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklık derecesine erime noktası veya erime sıcaklığı denir. Ör: buz 0ºC erir.

Saf bir maddenin sabit basınç altında belli bir erime sıcaklığı vardır. Aynı maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır. Erime ve donma süresince sıcaklık sabit kalır. Erime ve donma sıcaklığı madde miktarına bağlı değildir. Erime veya donma noktası maddeler için ayırt edici özelliktir.

Endotermik: Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen olaylara denir.
Ekzotermik: Dışarıya ısı vererek gerçekleşen olaylara denir.
Erime Isısı (Le): Erime sıcaklığındaki katı bir maddenin birim kütlesinin (1 gr) sıvı hale geçmesi için gereken ısı miktarıdır.

Erime ısısı Le ile gösterilir. Birimi Cal / g dır. Q = m . Le

Erime, Erime nedir, Erime ne demek, Erime hakkında bilgi, Donma, Donma nedir, Donma ne demek, Donma hakkında bilgi, Endotermik nedir, Ekzotermik nedir, Erime Isısı nedir,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim