Hakkında Bilgi

Eskrim Hakkında Bilgi

Eskrim Sporu Hakkında Bilgiler
Eskrim sporunun amacı
Eskrim, satranç gibi, birkaç hamle sonra ne yapılması gerektirdiğini düşündürdüğü gibi, bunun çok kısa sürede olması gerektiğinden zamanında karar verme, dikkat, sürat, dayanma gücü gibi kişisel refleks ve yeteneklerin gelişmesine yararlı bir spordur.

Eskrim karşılaşmaları 2 metre genişliğinde ve 14 metre uzunluğunda bir pist üzerinde yapılır

Kılıçla dövüşme sanatının çeşitli kategorilere ayrılarak ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak uygulanmasına dayalı bayan ve erkek sporu. 1896'dan bu yana olimpiyat programlarında yer alan eskrimde İtalyan, Fransız ve Macar sporcular önemli başarılar elde ettiler.Alm. Fechten, Fr. Escrime, İng. Fencing. Kılıç türünden (flöre, epe, kılıç) silahlarla, belli kurallara göre iki kişi arasında bir pist üzerinde yapılan bir nevi saldırı ve savunma sporu. Eskrim; çeviklik, sürat, âni karar verme, refleks ve sinir sistemini geliştiren bir spordur. Ülkemizde “kılıç sporu” olarak tanınır. 1896 yılından beri olimpiyat sporları arasında yer almıştır. Kullanılan silahlara göre; flore, epe ve kılıç olmak üzere üç dala ayrılır. Silahların ucunda rakibe temas için kullanılan metal bir düğme bulunur. Silahlar, müsâbıkları yaralamayacak özelliktedir. Pist sahası minimum 12 m uzunluk, 1.8-2 m genişlikte olur.

Karşılaşmada amaç, rakibin belli bölgelerine dokunarak puan almaktır. Müsabakalar, 6 dakikada 5-10 dokunma (tuş) ile sınırlanır. Flöre ve epede dokunmalar elektrik göstergeli bir âletle belirlenir. Silahlar, iletken birer kordonla elektrikli cihaza bağlıdır. Hasımların temas yerleri esnâsında cihazın lambaları yanar. Plastron denen koruyucu metal bir yelekle kaplıdır. Yüzde koruyucu bir maske bulunur. Eldiven, dize kadar inen eskrim pantolonu beyaz çorap ve tabanı düz ayakkabı giyilir. Flore ucunun kontakt yapabilmesi için, darbenin en az 500 gr basıncında olması gerekir. Elektrik kontrolcu henüz uygulanmadığı kılıçta ise müsâbakalar, bir hakem (başkan) ve yardımcılarıyla kontrol edilerek değerlendirilir.

Flöre, ince-uzun ve hafif bir çeşit kılıçtır. Uzunluğu 110 cm ve ağırlığı 500 grdır. Uzun süre kadınların kullandığı tek silahtı. Karşılaşmada, darbeler sâdece ucuyla hasmın boyundan kasıklara kadar olan gövde kısmına yapılır. Epe, 110 cm uzunlukta (flöre kadar) ve 770 gr ağırlıktadır. Kadınlar tarafından son zamanlarda kullanılmaya başlandı. Darbeler, silahın uç kısmıyla bedenin her tarafına yapılabilir. Müsâbıklar; baş, el, önkol, bacak gibi organlarını tuştan korumak için birbirlerinden flöreye göre daha uzak mesâfelerde dururlar. Epede esas kural, çift vuruşa yer vermeden hasmı tuş etmektir.

Kılıç, sâdece erkeklerin kullandığı 105 cm uzunluk ve 500 gr ağırlığında bir eskrim silahıdır. Baş ve kollar dahil belden yukarı kısımlara tuş yapmak serbesttir. 6 dakikalık sürenin bitiminden önce, rakiplerden biri 5 tuş kaydederse çarpışma biter.

Başa hücum sâdece epe ve kılıç müsâbakalarında serbesttir. Başı hedef alan vuruş, silahın ucuyla değil, sâdece keskin veya kör yanıyla gerçekleştirilir.

Türkiyenin ilk eskrim hocası Muallim Hüsnü Beydir. İlk talebeleri Refik, Ömer Lütfi ve Fuat (Balkan) beylerdir. Muallim Hüsnü Beyin yetiştirdiği bu üç genç, Yıldız Sarayında İkinci Abdülhamîd Hanın huzûrunda yapılan eskrim müsâbakalarında İtalyan subaylarına karşı büyük başarılar kazandılar (1903). Bunun üzerine, Abdülhamîd Hanın emriyle Harp Okullarına eskrim dersleri konuldu. Günümüzde birçok okullarda eskrim çalışmaları yapılmaktadır. Devlet Konservatuvarında ve İstanbul belediyesi Konservatuvarında eskrim, resmî ders olarak uygulanmaktadır. Türk eskrimcileri milletlerarası müsâbakalarda zaman zaman başarılı neticeler almaktadır.

2. Alternatif : ESKRİM
Kiliç ya da süngü kullanmak sanati ve bu sanati elde etmek için yapilan talim ve oyun. Ilkin savasmak amaci düello yapmak ve korunmak için ögrenilen bu sanat, XVI. yüzyildan itibaren, bir spor olmaga baslamis, Italya ve Fransa’da yaygin olmustur. Degisik silâhlarla oynanan bu oyun, çok sivri uçlu uzun kiliçlarla oynanmis ve önemli sporlardan biri olmustur.

3. Alternatif : Eskrim
thumb Eskrim, kılıçla yapılan bir spordur ve temelini kılıçla dövüş sanatı oluşturur. Eskrimin bir spor dalı olarak gelişmesi, ortaçağda kılıçla yapılan düellolarla yakından ilişkilidir. Eskrim üç tür silahla yapılır: Flöre, epe ve kılıç (sabr). Bu üç eskrim biçiminin sayı sistemleri aynıdır, ama karşılaşmalarda farklı yönleri vardır. Eskrim özel giysiler içinde yapılır. Tel kafesten bir maske, koruyucu bir yelek, sağlam keten ya da branda bezinden bir ceket ve yumuşak eldivenler giyilir. Bu giysiler eskrimciyi yaralanmalardan korur. Eskrim karşılaşmaları, genişliği 1.5 metre ve uzunluğu 14 metre olan bir pistte yapılır.

Flöre olarak adlandırılan silah, 1,1 metre uzunluğunda, ucunda küçük bir düğme ve çan biçiminde bir koruyucusu bulunan ince bir silahtır. En çok 500 gram ağırlığında olabilir. Eskrimi öğrenmede de flöre kullanılabilir. Flöre silahının ucundaki yaylı noktanın rakibin gövdesine bastırılmasıyla sayı kazanılır. Her iki oyuncu da aynı anda bu vuruşu yaparsa, sayıyı atak üstünlüğü olan kazanır. Vuruşlar yalnızca gövdeye yapılır, kol ve bacaklara ya da başa değen vuruşlar kural dışı sayılır. Karşılaşmalarda eskrimci kısa, hızlı adımlarla ileri-geri hareket eder. Hücum durumundaysa kol, gövde ve bacaklarının hamle denen açılımıyla rakibini dürter. Savunmada ise rakibin hücumunu savuşturarak vuruş hakkı kazanmaya çalışır. Doğrudan yapılan hamleler rakibi tarafından kolayca savuşturulacağı için, eskrimcinin aldatıcı hareketlerle rakibini şaşırtacak hareketler yapması gerekir.

Epe, flöreden daha keskin ve ağır bir silahtır. Epede dürtüşler yalnızca silahın ucuyla yapılır ve giyside iz bırakabilir. Karşılaşma genel düello kurallarıyla yapılır ve özel sınırlamalar yoktur. Rakibin herhangi bir yerine yapılan dürtüş puan olarak değer kazanır. Aynı anda yapılan vuruşlar iki tarafa da sayı kazandırır. Kılıç, hem dürtme, hem de kesme silahı olarak kullanılır. Düz ve yassı olan kılıcın yarı yuvarlak bir koruyucusu vardır. Rakibin belden yukarısına kılıcın ucuyla ya da kenarlarıyla yapılan vuruşlar sayı kazandırır. Eskrim karşılaşmaları, Uluslararası Eskrim Federasyonu’nun (FIE) yönetiminde yapılır. Eskrim, 1896′dan bu yana Olimpiyat Oyunları’nda da yer alan spor dallarından biridir. Türkiye’de eskrimin gelişmesi 1903′te askeri okullarda ders olarak okutulmasıyla başladı. 1923′te Türkiye Eskrim Federasyonu kuruldu. Türk eskrimciler özellikle Balkan Şampiyonaları’nda dereceler elde ettiler. Murat Dizioğlu 1983′te epe dalında Balkan Gençler Eskrim Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştır. Türkiye Eskrim Federasyonu’na, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 28/6/2006 tarihli ve 238 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir….

Kılıçla dövüşme sanatının çeşitli kategorilere ayrılarak ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak uygulanmasına dayalı bayan ve erkek sporu. 1896'dan bu yana olimpiyat programlarında yer alan eskrimde İtalyan, Fransız ve Macar sporcular önemli başarılar elde ettiler.

1928'den 1960'a kadar olimpiyat şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan tek ülke Macar'lardır.

ESKRİMİN TARİHÇESİ
Eskrim sözcüğünün kökeni, Germen dilinde "korunmak-savunmak" anlamında kullanılan " kermen " ya da "scheirmen" sözcüğünden gelmektedir.

Kılıç kullanma ve bunun öğretimi Milat'tan öncelere dayanmaktadır. MÖ 2000'de Çin'de kılıç öğretimi yapıldığı bilinmektedir. Homeros “İlyada”'sında MÖ 1000 yıllarında Eski Yunanlılar'ın bayram ve şenliklerde kılıç ile gösteriler yaptıklarını anlatmaktadır. Bu şenlikler sonraki Yunan devirlerinde de başlıca ustalık gösterileri olarak devam etti. Roma'da ise gençlerin Mars Meydanı'nda toplanarak "Vectis" adı verilen bir tür kılıçla çalışmalar yapmalarının yanı sıra yine bu devirde askerlere kılıç kullanma hünerinin öğretilmesinin bir program içine alınması ve bunun bir ödev olarak gladyatörleri çalıştıran hocalara verilmesi kabul gördü. Romalılar Eskrim sanatına "Armatura" başarılı silah kullanan askerlere de "Doctore-Armarum" adını vererek bu askerlerin gıda ile diğer gereksinimlerini daha fazla karşıladılar. MS 4.yüzyılda yaşamış "Askerlik Sanatı" kitabının yazarı Vegece'nin anlattığına göre, bu dönemde eskrim hocaları askerlerden kesme hareketinden çok saplama ve delme hareketlerini öğrenmelerini istiyorlardı.

Ortaçağ'da şövalyeler için kılıç başlıca savaş silahı oldu. Fransızlar şövalyelerini kılıç ve diğer saldırı silahlarıyla donatarak 1066 yılında ilk Turnuva'yı düzenlediler. Epe silahı 14. yüzyılda savaşçıların kullandıkları zırhları parçalamak amacıyla yapıldı. Uzun ve ağır olduğu için iki elle kullanılan epe, zırhları hem parçalamak hem de kesmek suretiyle savaşçıyı saf -dışı bırakırdı.

Eskrim tekniği ilk önce İspanya'da başladı, öğretim için okullar açıldı, fakat İtalya'da gelişti. İki elle kullanılan epe 16. yüzyılda bırakılarak yerine İspanyolların yaptıkları "Rapiere" denilen bir tür epe kullanılmaya başlandı ve o dönemlerde çok yaygın olan düello için en uygun silah olarak kabul edildi. Daha sonra İtalyan hocalar Marozzo ve Agrippa eskrim kurallarının esaslarını koydular ve öncülüğünü yaptılar. Marozzo 1536'da, Agrippa ise 1533 yılında eskrimin dört ana pozisyonunu anlatan birer eser yazdılar. Bu hocaların oluşturduğu okulu devam ettiren Fabri ve Giganti Avrupa'nın değişik ülkelerinde bu kuralları yayarak İtalyan hocalarının üstünlüğünü kabul ettiler.

Fabri ve Giganti Avrupa'nın değişik ülkelerine bu kuralları yayarak İtalyan hocalarının üstünlüğünü kabul ettiler. Fabri 17. yüzyılda o zamana dek yapılmayan ayakla hamle, boşaltma, karşı-boşaltma, ikileme , siper alma, karşılık verme ve zaman vuruşu tekniklerini getirerek eskrimin gelişmesinde büyük rol oynadı. Bu arada Fransa'da çok sayıda soylunun düelloda can vermesi üzerine tehlikesiz, ucu keskin olmayan , 4 köşeli ve hafif bir silah yapıldı. 1653 yılında eskrim hocası Besnard tarafından öğretim metodu yayınlanan bu silaha, batmaması için ucuna kanca şeklinde bir düğme konmasından yola çıkılarak "Fleuret” yani Flöre adı verildi.

18. yüzyılda eskrim hocası La Bossiere tarafından icat edilen demir telden örülü maske sayesinde çalışmalar daha korkusuzca yapılmaya başlanarak yüz ve baş, gelecek darbe, vuruş ve dürtmelerden korundu. Bu yüzyılda eskrim Fransa'da teknik ve metot bakımından bilimsel esaslara bağlanırken 19. yüzyılda ise eskrim tekniği ve felsefesi en ileri aşamaya ulaştı.

Eskrime epe ve flöreden başka üçüncü bir silah olarak kılıcı 1870'lerde İspanyol eskrim hocası Guiseppe Radelli getirdi, ancak kılıcın asıl gelişimi Macar hocalar Arlow'un 1902'de ve Borsody'nin 1914'teki çalışmaları sayesinde oldu.

19. yy'ın sonlarında bir yarışma sporu haline gelen eskrim, 1902'den itibaren İngiltere'de, 1906'dan itibaren de Fransa'da federasyonlar şeklinde örgütlendi.

1896 yılından itibaren Olimpiyat Oyunları'nda yer alamaya başlayan eskrim, kurallar konusunda çıkan anlaşmazlıklar sonucu 1912 Fransa Olimpiyat Oyunları'nda yer almaya başlayan eskrim, kurallar konusunda çıkan anlaşmazlıklar sonucu 1912 Fransa Olimpiyatları'na alınmadı. Tartışmaları çözümlemek amacıyla, 1913 yılında Uluslararası Eskrim Federasyonu FIE oluşturuldu. FIE eskrim karşılaşmalarının en yetkili organı olarak, dünya şampiyonalarını düzenlemekte yetkili kılındı.

Bayanlar arası bireysel eskrim karşılaşmaları; flöre dalında, ilk kez 1924 Olimpiyat Oyunları'nda , takım karşılaşmaları ise 1960 Olimpiyat Oyunları'nda başladı. 1990 yılına kadar bayanların epede yarışmaları yasak olup, 1990 yılında alınan bir kararla bu yasak kaldırıldı. Önceleri hakemler tarafından ya da vuruş yapılan sporcunun söylemesiyle saptanan vuruşlar, epede 1934'ten, flörede ise 1954'ten itibaren elektrikli aygıtlarla saptanmaya başladı ve böylece hakem kararlarındaki yanılma payı azaldı.

1993 yılında eskrimin daha çekici hale gelmesi ve seyircileri sıkmaması için Uluslararası Eskrim Federasyonu tarafından, maç süreleri ve puanlamada bir dizi kural değişikliği yapıldı.Spor Çeşitleri, Eskrim Nasıl Oynanır, Eskrim Kaç Kişi Oynanır, Eskrim Ne Demek, Eskrim Nedir, Eskrim Sporu Hakkında, Eskrim Sporunun Tarihi, eskrim ne, Eskrim Sporu, eskrim nedir eskrim hakkında genel bilgiler, eskrim sahasının ölçüleri, Eskrim saha ölçüleri
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim