Hakkında Bilgi

Etnoloji Nedir

Etnoloji Nedir
Etnoloji Etnografik araştırmaların sonuçlarını analiz edip karşılaştırır. Kültürel farklılık ve benzerlikler tanımlanıp açıklanır; bunların genelliğini ya da özgünlüğünü ayırt eder.

Etnoloji Nedir
Etnoloji: İnsan topluluklarının yaşamlarını inceleyen bilim (Yunanca ethnos, halk ve logos, bilim’den).

Yakın zamana kadar batı uygarlığı dışındaki bölgelerde yaşayan insan topluluklarını konu alan bu bilim dalı şimdi folklorla birlikte batıdaki toplulukları da ele almaktadır. Etnoloji ele aldığı konulara göre dil etnolojisi, din etnolojisi, müzik etnolojisi, genel etnoloji ve yöntemleri v.b. bölümlere ayrılır. Etnografya da etnolojinin bir dalıdır. Ancak etnografya küçük bir grubu ya da toplumu derinlemesine ve ayrıntılı olarak incelediği halde, Etnoloji etnografyanın topladığı malzemeyi işler, bunlara dayanarak karşılaştırmalar ve genellemeler yapar.

Folklor ve Etnoloji
Folklor da etnolojinin bir bölümüdür, ingilizce folk (halk) ve lore (bilim) sözcüklerinden yapılmıştır, ilk ortaya atıldığı 1946 yılından beri bu terimin anlamı oldukça değişmiş ve bu söz şimdi daha çok halk oyunları ve giysileri için kullanılmağa başlamıştır. Buna halkbilim de denir ve bir bölgede yaşayan halkın kendine özgü kültür yaratmasını, geleneklerini, törelerini, çeşitli kültür ürünlerini incelemek bu bilim dalına girer.

Etnoloji insan topluluklarının yaşa-yışıyla uğraştığı için antropoloji ile de akrabadır.

Türkiye’de Etnoloji
Türkiye’de etnoloji çalışmaları Cumhuriyet döneminde büyük bir canlılık kazandı. Etnografya ve folklor çalışmaları, çoğu yerde halkevleri ve halkodaları aracılığıyla halka ve geniş kitlelere mal edildi ve çeşitli bilim kuruluşları tarafından ele alındı. Ankara’da Etnografya Müzesi kuruldu (1930). Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu da Türk etnolojisinin gelişimine önemli katkıda bulundu. Özellikle Türk Dil Kurumu yaptığı yayınlarla etnolojik malzemey büyük ölçüde zenginleştirdi.

etnoloji, etnoloji nedir, etnoloji ne demek, etnoloji hakkında, etnoloji ile ilgili bilgi, etnoloji hakkında bilgi, etnoloji ne demektir, etnoloji anlamı,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim