Hakkında Bilgi

Fen ve Teknoloji – 5. Sınıf-1

Fen ve Teknoloji – 5. Sınıf-1

1-Aşağıdakilerden hangisi bir canlıdır?
a) Dere
b)Bitki
c)Bilgisayar
d)Araba

2-Aşağıdakilerden hangisi bir canlı hücreye girdiğinde canlılık özelliği gösteren varlıktır?

a)Bakteriler
b)Mantarlar
c)Virüsler
d)Protistler

3-Hepatit hangi canlının neden olduğu bir hastalıktır?
a)Virüslerin
b)Prostistler
c)Mantarlar
d) Bakteriler

4-Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu bir hastalık değildir?
a)Aids
b)Nezle
c)Kızamıkcık
d)Şark çıbanı

5-Virüslerin neden olduğu hastalıklara yakalanmamak için ne yapılmalıdır?
a)Aşı olmalıdır
b)Hastalıklı kişilere yakın olmalıdır
c)Başkasının eşyalarını kullanmalıdır.
d)Pis ortamlarda oynanmalıdır.

6-ilkel bir hücreli her yerde yaşayabilen organizmalar nelerdir?
a)Virüsler
b)Bakteriler
c)Protistler
d)Mantarlar

7-Zaralı bakterilerin vücudumuza girerek oluşturdukları bakteri zehirlerine ne denir?
a)Antibiyotik
b)Toksin
c)Penesilin
d)Konak

8-Verem hastalığı ne ile tedavi edilir?
a)Temizlikle
b)Dinlenerek
c)Antibiyotikle
d)Uyuyarak

9-Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin neden olduğu hastalıklardan biri değildir?
a)Kolera
b)Verem
c)Tifo
d)Aids

10-Sütten yoğurt yapmamızı sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

a)Virüsler
b)Protistler
c)Mantarlar
d)Bakteriler

11-Toprağa düşen bitki ve hayvan ölülerini parçalayarak toprağa karıştıran aşağıdakilerden hangisidir?
a)Virüsler
b)Protistler
c)Mantarlar
d)Çürükçül bakteriler

12-Göllerde,denizlerde,okyanuslarda ve nemli yerlerde yaşayan canlılar aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bitkiler
b)Protistler
c)Mantarlar
d)Hayvanlar

13-Uyku hastalığı hangi canlının neden olduğu bir hastalıktır?
a)Virüslerin
b)Bitkilerin
c)Protistlerin
d)Bakterilerin

14-Aşağıdakilerden hangisi protistlerin neden olduğu bir hastalık değildir?

a)Amipli dizanteri
b)Sıtma
c)Verem
d)Şark çıbanı

15-Çeçe sineği hangi hastalığa neden olur?

a)Verem
b)Sıtma
c)Uyku hastalığı
d)Amipli dizanteri

16-Ekmeğin küflenmesine neden olan canlı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mantarlar
b)Bakteriler
c)Protistler
d)Virüsler

17-Aşağıdakilerden hangi hastalık ikilisi mantarların neden olduğu bir hastalıktır?

a)Verem-Kolera
b)Nezle-Grip
c)Pamukçuk-Saçkıran
d)Sıtma-Şark çıbanı

18-Aşağıdakilerden hangisi bir üretici canlıdır?

a)İnek
b)Koyun
c)Algler
d)YılanCevaplar

1-B
2-C
3-A
4-D
5-A
6-B
7-B
8-C
9-D
10-D
11-D
12-B
13-C
14-D
15-C
16-A
17-C
18-C
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim