Hakkında Bilgi

Fen ve Teknoloji – 5. Sınıf-2

Fen ve Teknoloji – 5. Sınıf-2

1)Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri, amip ve öglenanın ortak özellikleridir
1)Bir hücreli olma
2)Yalancı ayaklarla hareket etme
3)Suda yaşama
a)Yalnız 1 b)1 ve 2 c)2 ve 3 d)1,2,3

2)Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisi mantarlarda görülmez?
a)Ortak yaşama
b)Çürükçül yaşama
c)Asalak yaşama
d)Ototrof yaşama

3)Aşağıdakilerden hangisi aids,nezle,grip,uçuk,kuduz gibi hastalıkların nedenidir?
a)Bakteri
b)Virüs
c)Amip
d)Öglena

4)Yeşil bitkiler fotosentez olayını hangi bölümlerinde gerçekleştirirler?
a)Gövde
b)Çiçek
c)Yaprak
d)Kök

5)Sesin yayılma hızı aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?
1)Ses dalgalarının yansımasına
2)Ortamın cinsine
3)Ortamın sıcaklığına
a)1 ve 2 b)2 ve 3 c)yalnız 1 d)1,2,3

6)Aynı ortamda bırakılan ve frekansları eşit olan iki ses kaynağının birbirini etkilemesine ne denir?
a)Tını
b)Frekans
c)Sesin şiddeti
d)Rezonans

7)Göze rengini veren kısım aşağıdakilerden hangisidir?

a)İris
b)Ağ tabaka
c)Göz bebeği
d)Göz merceği

8)Işık ışınlarının,bir ortamdan,diğer bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ne ad verilir?
a)Kırılma
b)Yankı
c)Göz yanılması
d)Yansıma

9)Aşağıdakilerden hangisinde cisimde aynı boyda gerçek görüntü elde ederiz?
a)Kalın kenarlı mercek
b)İnce kenarlı mercek
c)Düz ayna
d)Çukur ayna

10)Göze ışığın girmesini sağlayan boşluk aşağıdakilerden hangisidir?
a)İris
b)Göz bebeği
c)Ağ tabaka
d)Kornea

CEVAPLAR: 1)b, 2)d,3)b, 4)c, 5)b, 6)d, 7)a, 8)a, 9)c, 10)b

Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim