Hakkında Bilgi

Fen ve Teknoloji - 6. Sınıf

Fen ve Teknoloji Testleri - 6. Sınıf

1-Bütün canlıların yapısal ortak özelliği nedir?
a)Kaslardan oluşması
b)Hücrelerden oluşması
c)İskelet yapısına sahip olması
d)Canlı olması


2-Bitkiler solunumlarını hangi kısımları ile yaparlar?
a)Kök
b)Gövde
c)Yaprak
d)Çiçek


3-Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta yapısındaki akışkan maddenin adı nedir?
a)Koful
b)Sitoplazma
c)Mitokondri
d)Ribozom


4-Hücrede enerji üreten organel hangisidir?
a)Mitokondri
b)Lizozom
c)Kofullar
d)Sentrozom


5-Yeşil bitkiler fotosentez olayında hangi enerji türünü kullanır?
a)Besin
b)Isı
c)Hareket
d)Işık


6-Soluk borusunun başlangıç kısmına ne ad verilir?

a)Gırtlak
b)Kıkırdak
c)Yutak
d)Bronş


7-Böceklerde görülen solunum sistemine ne denir?
a)Solungaç
b)Kitapsı akciğer
c)Trake
d)Deri


8-Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapılar nelerdir?
a)Çekirdekçik
b)Kromozomlar
c)Çekirdek zarı
d)Lizozom


9-Sigara alkol ve uyuşturucunun zararlarından uzak durmanın en uygun yolu nedir?
a)Tiryakilerin yanında durmamak
b)Bu maddeleri yalnızken kullanmak
c)Bu maddelere hiç başlamamak
d)Hastanede tedavi görmek


10-Aşağıdakilerden hangisi saçak köklü bitkidir?
a)Mısır
b)Fasulye
c)Papatya
d)Bamya


11-Kökün üzerindeki emici tüylerin görevi aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Bitkiyi toprağa bağlar
b)Kökün uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar
c)Topraktaki su ve suda erimiş maddeleri alır
d)Gelişerek başka kökleri meydana getirir


12-Aşağıdakilerden hangisi, toprak altı gövdesinde besin depo eder ?
a)Patates
b)Havuç
c)Şeker pancarı
d)Turp


13-Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerin organlarından değildir ?
a)Kök
b)Gövde
c)Yaprak
d)Tohum


14-Olgunlaşan çiçek tozlarının, böcekler, rüzgar ve başka sebeplerle dişi organın tepeciğine konmasına ne denir ?
a)Döllenme
b)Tozlaşma
c)Embriyo
d)Tepecik


15-Mikrop öldürücü penisilin neden elde edilmiştir?
a)Peynir küfünden
b)Ekmek küfünden
c)Bira mayasından
c)Şapkalı mantardan


16-Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ne denir ?
a)Habitat
b)Ekoloji
c)Populasyon
d)Kominite


17-Besinlerini kendileri üreten canlılara ne denir ?
a)Ototrof
b)Saprofit
c)Ayrıştırıcı
d)Tüketici


18-Aşağıdakilerden hangisinin tohumu tüylü değildir ?
a)Pamuk
b)Kavak
c)Karahindiba
d)Tüketici


19-İyi bir içme suyunun sıcaklığı kaç derece olmalıdır ?
a)3 C ile 5 C arası
b)6 C ile 12 C arası
c)6 C
d)15 C


20-Dünya yüzeyinin ne kadarı su ile kaplıdır ?

a)34
b)24
c)14
d)35


21-Uzaydan gelen zararlı ışınları tutan tabaka hangisidir?
a)Hidrosfer
b)Litosfer
c)Azot
d)Ozon


22-İçeceğimiz suyun hastalık yapan mikroplardan tamamen arıtılması için ne yapılmalıdır ?
a)Süzme
b)Klorlama
c)Çöktürme
d)Şaplama


23-Asit yağmurlarına sebep olan gaz hangisidir?
a)Kükürt bileşikleri
b)Karbondioksit
c)Su
d)Petrol


24-Atmosferin en alt tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

a)Troposfer
b)Stratosfer
c)Mezosfer
d)Yer


25-Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir?
a)Ağırlık
b)Kuvvet
c)Yer değiştirme
d)Kütle


26-Bir cisim X ekseni üzerinde X =-4m konumundan X =+3 konumuna geliyor. Bu cisim kaç metre yer değiştirmiştir?
a)7
b)1
c)5
d)12


27-Edirne-İstanbul karayolu yaklaşık olarak 200km'dir. Bu yolu 2 saatte giden bir otobüsün hızı aşağıdakilerden hangisidir?
a)200km/h
b)50km/h
c)100km/h
d)90km/h


28-Kuvvetin ölçülmesinde hangi araç kullanılır?
a)Dinamometre
b)Metre
c)Terazi
d)Newton


29-Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir adamın Ay'daki ağırlığı kaç N olur?
a)600
b)100
c)6
d)0


30-Aşağıdakilerden hangisi hızlanan hareket yapar?
a)Frenine basılan otomobil
b)Yuvarlanan ve bir süre sonra duran top
c)Belli bir yükseklikten bırakılan taş
d)Yukarı doğru çıkan top


31-Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Metre
b)Newton
c)Terazi
d)Dinamometre


32-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Kuvvet,cismin şeklini değiştirir
b)Kuvvet,cismi hareket ettirebilir
c)Kuvvet,cismin kütlesini değiştirir
d)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur


33-Bir pilin yapısında aşağıdaki maddelerden hangisinin olmaması gerekir?
a)Elektrolit
b)İki farklı elektrot
c)İki aynı elektrot
d)Kömür çubuk


34-Bir iletkenin direnci ile kesiti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
a)İletkenin kesiti ile direnci arasında bir bağıntı yoktur
b)İletkenin direnci,kesiti ile ters orantılıdır
c)iletkenin direnci,kesityle doğru orantılıdır
d)İletkenin direnciyle kesiti arasında 12 oranında bağıntı vardır


35-Bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini değiştirmek için, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a)Voltmetre b)Ampermetre c)Anahtar d)Reosta


36-Direnci 110 ohm olan bir iletkenin akım şiddeti 2 amper ise bu iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı
kaç volt'tur? a)55 b)110 c)220 d)440


37-Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticidir?

a)Ampermetre b)Voltmetre c)Rezistans d)Akümülatör


38-12ohm, 20ohm, 30 ohm'luk 3 direnç seri bağlandıkları zaman devrenin toplam direnci kaç ohm olur?
a)60 b)6 c)62 d)72


39-Potansiyel farkı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ohm b)Volt c)Amper d)Newton


40-Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, akım şiddetine oranı neyi verir?
a)Hızı b)Direnci c)Kuvveti d)Yer değiştirmeyi


41-Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?

a)Ay b)Yıldız c)Ampul d)Güneş


42-İki düz ayna birbirine paralel olduğunda aralarındaki bir kalemin kaç görüntüsü oluşur?
a)20 b)2 c)1 d)Sonsuz tane


43-Düz aynalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Zahiri görüntü oluşturulur
b)Cisim kadar büyüklükte görüntü oluşturulur
c)Simetrik görüntü oluşturulur
d)Görüntü ekran üzerine oluşur


44-Aralarında 45 derecelik açı bulunan iki ayna arasındaki bir cismin kaç görüntüsü oluşur?
a)6 b)7 c)8 d)9


45-Işın çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama geçerken kırılma açısının 90 olduğu andaki gelme açısına ne denir?
a)Geliş açısı b)Kırılma açısı c)Sınır açısı d)Yansıma açısı


46-Işığın boşluktaki hızı aşağıdakilerden hangisidir?

a)3.000.000km/s b)300.000km/s c)30.000km/s d)3000km/s


47-Miyop gözler nasıl düzeltilebilir?
a)İnce kenarlı merceklerle
b)Kalın kenarlı merceklerle
c)Silindirik merceklerle
d)Ameliyatla


48-Bir cisim üzerine düşen güneş ışığının hepsini yansıtıyorsa hangi renkte görülür?
a)Yeşil b)Siyah c)Beyaz d)Mavi


49-Bir çukur aynanın merkeziyle odağı arasında bulunan bir cismin görüntüsü nerede oluşur?
a)Merkezde b)Odakta c)Merkezin dışında d)Odakla ayna arasında


50-Yansıyan ışın ile düz ayna arasındaki açı 60 ise gelme açısı kaç derecedir?
a)30 b)60 c)15 d)40CEVAP ANAHTARI
1-B 11-C 21-D 31-B 41-A
2-C 12-A 22-B 32-C 42-D
3-B 13-D 23-A 33-C 43-D
4-A 14-B 24-A 34-B 44-B
5-D 15-A 25-D 35-D 45-C
6-A 16-B 26-A 36-C 46-B
7-C 17-A 27-C 37-D 47-B
8-B 18-D 28-A 38-C 48-C
9-C 19-C 29-B 39-B 49-C
10-A 20-A 30-C 40-B 50-A

farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim