Hakkında Bilgi

Fen ve Teknoloji Soruları – 5. Sınıf-1

Fen ve Teknoloji Soruları – 5. Sınıf-1

1.Sadece canlı hücrelerinde yaşayabilen küçük canlılar aşağıdakilerden hangisidir?

A-Bakteri
B-Mantar
C-Protisto
D-Virüs

2.Penisilin denilen antibiyotik neden elde edilir?
A-Ekmek küfü mantarı
B-Bira mayası mantarı
C-Peynir küfü mantarı
D-Şapkalı mantardan

3.Virüslerin öldürülmesi için hangisi yapılmaz?
A-Yüksek sıcaklıkta tutma B-Hücrelere radyasyon verme
C-Antiyiyotik kullanma D-Hasta hücreleri kurutma

4.Bitkilerin fotosentez yapması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A-Su
B-Oksijen
C-Karbondioksit
D-Güneş ışığı

5.Aşağıdakilerden hangisinin sebebi mantar değildir?
A-Saç dökülmesi
B-menenjit
C-el kaşıntısı
D-ayak kaşıntısı

6-Çekiç örs üzengi kemikleri kulağımızın hangi bölümünde bulunur?

A-dış kulak
B-iç kulak
C-orta kulak
D-kulak kepçesi

7-Aşağıdakilerden hangisi sesleri birbirinden ayıran üç temel özellik birlikte verilmiştir?
A-şiddeti, yüksekliği, tınısı
B-tınısı, frekansı, dalgası
C-frekansı, tınısı ,yüksekliği
D-yüksekliği,frekansı,şiddeti

8-Aşağıdakilerden hangisi saydam madde değildir?
A-tahta
B-cam
C-su
D-hava

9-Günlük yaşantımızda kullandığımız (ev,kuaför,terzi)aynalar hangi çeşit aynalardır?
A-çukur
B-küresel
C-tümsek
D-düz

10-Gözümüze renk veren kısma ne ad verilir?
A-göz bebeği
B-iris
C-göz merceği
D-kornea
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim