Hakkında Bilgi

Fırtına nedir ve Fırtınalara karşı alınacak önlemler

Fırtına nedir ve Fırtınalara karşı alınacak önlemler
Genel olarak halk arasında fırtına denildiğinde kuvvetli rüzgarlar akla gelir. Fırtına, meteorolojide de bu anlamı ifade etmekle birlikte, asıl olarak sel ve taşkınlara neden olan kuvvetli yağmurları ve yıkıcı rüzgarları üreten hava sistemleri olarak bilinir. Fırtına sistemleri sıradan gözlem şebekeleriyle ve bilgisayar tahmin modelleriyle belirlenemeyecek kadar küçük ölçekli olabilir. Bunun yanında çok az gözlem şebekelerinin bulunduğu açık denizler üzerindeki fırtına sistemlerinin tahminleri de zordur.

Fırtınalar meteorolojide olduğu gibi sosyal hayatta da önemli etkiere sahiptir. Çok çabuk gelişen konvektif fırtına sistemleri, ani yağışlarla birlikte akışa geçerek taşkınlara, kuvvetli rüzgarın etkisiyle de can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Bu yüzden fırtınalar insan aktivitelerini çok büyük oranda etkilemektedir. Fırtınalar, başta ulaşım olmak üzere pek çok sektörün faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Kuvvetli konvektif hareketler sonucunda meydana gelen türbülans sonucunda uçaklar için büyük tehlike arz eder. Ülkemiz ve dünya taşımacılığında deniz yollarının önemi çok büyüktür. Özellikle, denizler üzerinde oluşan fırtına sistemleri, gemilerde büyük can ve mal kayıplarına, sahil ve sahile yakın yerleşim alanlarında, özellikle rüzgar yönündeki dağ yamaçlarından aşırı yağışlara, sellere, büyük tahribatlara ve felaketlere sebep olmaktadır.

Öneriler:
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Şiddetli Yerel Fırtına, Kasırga, ve Kuvvetli Rüzgar gibi meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı erken uyarı sistemleri kurmak ve işletmek Türkiye’de de tek başına Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün (DMİ) veya ona bağlı bir “Fırtına Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi”nin görevi olmalıdır.

Ülkemizde oluşan fırtına tipleri, genellikle, küçük ve orta ölçeklidir. Özellikle, bu ölçekli fırtınaların oluşum anını tam olarak tahmin etmek oldukça zordur. Yüksek hava gözlemleri, meteorolojik radarlar, uydu görüntüleri gibi veriler ve sayısal hava tahmin modelleri ile birleştirilerek, fırtına risk bölgelerini belirlenmek için operasyonel ve bilimsel çalışmalar yapılmalıdır.

Sadece fırtına risk bölgelerinin belirlenmesi, fırtınanın zararından kurtulmak anlamına gelmemektedir. Yüzeyde meydana gelebilecek akış, rüzgarın etki alanları ve sel risk alanları için hidro-meteorolojik ve hidrolojik çalışma ve etüt yapan sektörler ile bayındırlık ve imar sektörünün meteoroloji ile arasında bilgi alışverişi ve karar mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Özellikle, tsunami ve denizlerdeki siklonik fırtınalar denizlerin kabarmasına ve kıyıları su basmasına neden olabilir. Bunun için, gerek “Kıyı Sel Gözetleme” (belirtilen zaman dilimi ve kıyı şeridinde sel olma ihtimali var, dikkatli olunuz!) ve “Kıyı Sel Uyarıları” (kıyıları deniz suyunun basması an meselesi, hemen önlem alınız!) şekilde uyarılar yapılmalıdır.

Fırtınalara karşı alınacak tedbirler
Fırtınalar (Tufan, Tayfun) : Fırtınalar bilindiği gibi kuvvetli rüzgarlar sonucunda meydana gelen doğal olaylardır. Yağış ile birlikte esen şiddetli rüzgarlar Tufan, kurak ve yağışsız esenler ise Tayfun olarak isimlendirilmektedir. Bu kuvvetli rüzgarlar esnasında hortum tabir edilen helezonik girdaplar ve deniz veya göllerde yüksek dalgalar ve taşmalar meydana gelmektedir. Halen yeryüzündeki ölümlü felaketlerin 1000'de 2'sini fırtınalar oluşturmaktadır.

Emniyet Tedbirleri : Genel acil ikaz sistemi, Bloklar halinde ve sağlam monte edilmiş parçalardan oluşan çatılar yapmak, Kalın cam kullanmak, Dış yüzeylerde fazla aksesuar kullanmamak, Sığınak yapmak, Çevreyi ağaçlandırmak, Taş bloklardan yüksek duvarlı marinalar inşa etmek.

Bireysel Tedbirler : Evde iseniz, Elektrik, Su, Doğalgaz veya Tüpgaz donanımlarını kapatmak, Denize yakın yerlerde mümkün olan en üst noktaya gitmek, Varsa sığınağa gitmek eğer yoksa camlardan ve kapılardan uzak durmak, yere yatmak, uçuşabilecek cisimlerin çarpma tesirini engelleyecek, yastık yorgan gibi şeylerle bedeni emniyete almak. Dışarıda veya Araç içinde iseniz, en yakın sığınağa veya güçlü görünen binaya sığınmak. Denizde iseniz, can yeleği giymek, sahile fazla yanaşmamak, teknenin dışına yakın en emniyetli yere sığınmak.

Fırtına, Fırtınalara karşı alınacak önlemler, Fırtınaya karşı alınacak tedbirler, Fırtınalar için alınacak tedbirler, Fırtınalara alınacak tedbirler, Doğal Afetler,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim