Hakkında Bilgi

Firuz Ağa Camii

Firuz Ağa Camii
Divan Yolu üzerinde ve Sultanahmet tramvay istasyonun karşısında bulunan Firuz Ağa Camii II. Bayezid’in Hazinebaşısı Firuz Ağa tarafından 1491 yılında inşa ettirilmiştir. Kare plan üzerine tek kubbeli olarak bina edilen cami Bursa üslubunu yansıtır. Cami kesme taştandır ve kubbe sekiz köşeli bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Caminin pencereleri altlı üstlü iki sıradan müteşekkildir ve caminin kitabesi Şeyh Hamdullah Efendi’ye aittir. Caminin revaklı kemerleri de Osmanlı klasik mimari anlayışıyla çelişmez.

Camiyi yaptıran Firuz Ağa’nın türbesi, 19 yy. ortalarında Divan Yolu’nun genişletilmesi sırasında, Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa’nın emriyle yıktırılmıştır. Bugün Firuz Ağa’nın mermer sandukası, minarenin bulunduğu duvarın önünde bulunmaktadır. Ayrıca; Bu yol genişletme çalışmaları sırasında, caminin mezarlığı tamamıyla kaldırılmıştır.

Kaynak: İBB
firuz ağa camii, firuz ağa camii hakkında bilgi, firuz ağa camii ile ilgili bilgi, firuz ağa camiinin tarihi, firuz ağa camiinin tarihçesi, firuz ağa camii nerde, firuz ağa camii nerede, hakkında-bilgi-nedir,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim