Hakkında Bilgi

Flüt nedir - Üflemeli çalgılar

Flüt nedir - Üflemeli çalgılar
Eski çağlardan beri kullanılan bir tahta üflemeli çalgıdır. Tarih içinde iki ayrı tür olarak görülmektedir: Bunlar uçtan üflenen flütler, yani flâvta ailesive yandan üflenen flütlerolarak gruplanabilir. Günümüzde ise orkestrada sadece yandan üflenen flütler kullanılmaktadır.

Flütün yapısı ince bir silindir biçimindedir. Sağa doğru yan olarak tutulur ve sesin elde edilmesi için, borunun sol ucuna yakın bir yerde açılmış olan “ağızlık” adı verilen delik kullanılır. Bu nedenle günümüz flütünü geçmişteki benzerlerinden ayırt etmek amacıyla “yan flüt” terimi de kullanılır. Flüt eskiden abanoz gibi dayanıklı ve sert ağaçlardan yapılırdı. Bu çalgı günümüzde madenseldir. Ancak ses rengi ile çalma tekniği, tahta flütün niteliklerini taşıdığından, bugün de tahta üflemeli çalgılar içindeki yerini korumaktadır.

Flütün bölümleri, çalgıcının solundan sağına doğru, “baş”, “gövde” ve “kuyruk” adlarını taşır. Üflenen hava, “baş” bölümünde bulunan ağızlığın kenarlarına çarparak boru içindeki hava sütununu titreşime geçirir. Böylece çalgıdan ses elde edilmiş olur.

Flütün üzerinde bulunan bir mekanizma ile perdeler, ses deliklerinin kolaylıkla kapanıp açılabilmesini sağlar. Ses deliklerinin tümü kapatılıp “kuyruk” bölümünden gövdeye doğru sırayla açılırsa, en kalındaki sekiz ses ile bunların diyez ve bemolleri elde edilmiş olur. Daha incedeki sesler yine aynı yerlerden, fakat daha farklı bir üfleme biçimi ve perdelerin kullanılışındaki bazı değişikliklerle sağlanır.

Flütün kalın, orta ve ince olmak üzere, üç ayrı ses bölgesi vardır. Çalgının en tatlı sesleri orta bölgededir. Ses inceldikçe, parlak ve keskin bir nitelik kazanır. bu çalgı tahta üflemelerin en çevik olanıdır. Hızlı çalınması gereken sesler, gösterişli ezgiler ile birbirinden uzakta bulunan notalar çabuk ve kolaylıkla seslendirilebilir. Ayrıca duygulu melodilerin seslendirilmesinde de özellik taşıyan bu çalgıdır. Bunun dışında tahta üflemeli çalgıların hep birlikte tınlattıkları geri plandaki ses kümeleri içinde önemli bir yeri vardır.

Flütün tarihi eskidir. Geçmiş uygarlıklarda flüt benzeri çalgılara sık rastlanmaktadır. Rönesans Avrupa’ sında bugün “blok flüt” dediğimiz ve eğitim müziğinde kullanılan “düz flüt” vardı. Bu çalgının ağızlığı borunun üst ucunda bulunuyordu.

Bu çalgı on sekizinci yüzyıldan başlayarak Avrupa’ nın tüm ülkelerinde yaygınlık kazanmıştır: öyle ki on sekiz ve on dokuzuncu yüzyılın aile portlerindeki erkeklerin elinde hep flüt vardır.

Flüt için kullanılan değişik adlar şunlardır: Alman flütü, Çapraz flüt, Transverse flute, Konser flütü.

Üflemeli Çalgılar, Flüt, Flüt nedir, Flüt ne demek, Flüt hakkında bilgi, Flüt ile ilgili bilgi, Flüt tanıtım, Flüt bilgi, Flütün tarihi, Flütün tarihçesi, Flütün yapısı, Flütün bölümleri, Flüt çeşitleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim