Hakkında Bilgi

Fobi Sözlüğü

Fobi Nedir
Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Fobi kelimesinin, Yunanca Phobos kelimesinden geldiği düşünülürse, fobinin anlamı daha bir netlik kazanır. Phobos, Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır.

Normal dışı korkularımız fobi olarak adlandırılıyor. Bir korkunun fobi sayılması için, bir hayvan ya da eşya gibi belirli bir nesneye ya da kapalı yerde kalma gibi bir duruma yönelik olması gerekiyor. Bazıları asansörde
boğulacakmış duygusuna kapılıyor, bazıları yüksek bir binadan aşağıya bakınca bayılacak gibi oluyor. Kısacası fobiler yaşamımızı yönetiyor ve hayat kalitemizi olumsuz etkiliyor.

Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı anksiyete duyar.

Kişiler korkularının saçma olduğunun farkındadır, ancak korkularını mantıksal düşünerek engelleyemezler. Bu korkular fobik kişilerin günlük işlevlerinde bozulmaya neden olur.

FOBİ SÖZLÜĞÜ
Ablütofobi Nedir: Yıkanmaktan korkma demektir.
Agirofobi Nedir: Caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma demektir.
Agorafobi Nedir: Açık yer ya da kalabalık korkusu demektir.
Ailurofobi Nedir: Kedilerden korkma demektir.
Akluofobi Nedir: Karanlıktan korkma demektir.
Akrofobi Nedir: Yüksek yerlerden korkma demektir.
Akustikofobi Nedir: Belirli seslerden korkma demektir.
Algofobi Nedir: Acı çekmekten korkma demektir.
Amaksofobi Nedir: Araba (ya da taşıt)korkusu demektir.
Amatofobi Nedir: Toz korkusu demektir.
Amnezifobi Nedir: Hafızasını kaybetmekten korkma demektir.
Amofobi Nedir: Sivri cisim korkusu demektir.
Androfobi Nedir: Adamlardan korkma demektir.
Anemofobi Nedir: Fırtına korkusu demektir.
Antlofobi Nedir: Sel korkusu demektir.
Antropofobi Nedir: İnsanlardan korkma demektir.
Apifobi Nedir: Arılardan korkma demektir.
Arakibutirofobi Nedir: Yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku demektir.
Araknofobi Nedir: Örümceklerden korkma demektir.
Aritmofobi Nedir: Sayılardan korkma demektir.
Asimetrifobi Nedir: Simetrik olmayan şeylerden korkma demektir.
Astenofobi Nedir: Güçsüz olmaktan korkma demektir.
Astrafobi Nedir: Şimşek korkusu demektir.
Ataksofobi Nedir: Düzensizlikten korkma demektir.
Atelofobi Nedir: Mükemmel olamamaktan korkma demektir.
Aviofobi Nedir: Uçuştan korkma demektir.

Ballistofobi Nedir: Silahtan ya da mermilerden korkma demektir.
Batofobi Nedir: Derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma demektir.
Batrakofobi Nedir: Kurbağa, semender gibi çift yaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma demektir.
Belonefobi Nedir: İğnelerden korkma demektir.
Bibliyofobi Nedir: Kitaplardan korkma demektir.
Bromidrosifobi Nedir: Vücut kokusundan korkma demektir.
Brontofobi Nedir: Gök gürültüsünden korkma demektir.

Datafobi Nedir: Veriden korkma demektir.
Dentofobi Nedir: Dişçiden korkma demektir.
Dermatopatofobi Nedir: Deri hastalıklarından korkma demektir.
Dekatriaparaskevifobi Nedir: Ayın 13'ünün Cuma gününe gelmesi korkusu demektir.

Eisoptrofobi Nedir: Aynalardan korkma demektir.
Elektrofobi Nedir: Elektrikten korkma demektir.
Emetofobi Nedir: Kusmaktan korkma demektir.
Entomofobi Nedir: Böceklerden korkma demektir.
Endofobi Nedir: Giyecek korkusu demektir.
Epistaksiyofobi Nedir: Burun kanamasından korkma demektir.
Eritrofobi Nedir: Yüz kızarmasından duyulan korku demektir.
Erotofobi Nedir: Cinsellik korkusu demektir.

Farmakofobi Nedir: İlaçlardan korkma demektir.
Fazmofobi Nedir: Hayaletlerden korkma demektir.
Febrifobi Nedir: Yüksek ateşten korkma demektir.
Filemafobi Nedir: Öpmekten ya da öpüşmekten korkma demektir.
Filofobi Nedir: Sevmekten, aşık olmaktan korkma demektir.
Fobofobi Nedir: Korkmaktan korkma demektir.
Fotofobi Nedir: Işıktan korkma demektir.

Gametofobi Nedir: Evlenmekten korkma demektir.
Gefirofobi Nedir: Köprülerden geçmekten korkma demektir.
Gerontofobi Nedir: Yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma demektir.
Glossofobi Nedir: Topluluk önünde konuşmaktan korkma demektir.

Haptofobi Nedir: Dokunulmaktan korkma demektir.
Harpaksofobi Nedir: Hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma demektir.
Helyofobi Nedir: Güneş'ten korkma demektir.
Hematofobi Nedir: Kan korkusu demektir.
Herpetofobi Nedir: Sürüngenlerden korkma demektir.
Hidrofobi Nedir: Sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma demektir.
Higrofobi Nedir: Nemden ya da yağmurdan korkma demektir.
Hipegiyafobi Nedir: Sorumluluktan korkma demektir.
Hipnofobi Nedir: Uyumaktan korkma demektir.
Hipofobi Nedir: Atlardan korkma demektir.
Homiklofobi Nedir: Sisten korkma demektir.
Homofobi Nedir: Eşcinsellerden korkma demektir.

İhtiyofobi Nedir: Balıklardan korkma demektir.
İslamofobi Nedir: İslam'dan ve Müslüman'dan korkma demektir.

Jinekofobi Nedir: Kadınlardan korkma demektir.

Kainatetofobi Nedir: Yenilik korkusu demektir.
Kakofobi Nedir: Çirkinlikten, çirkin şeylerden korkma demektir.
Kakorafiyafobi Nedir: Başarısız olma korkusu demektir.
Kanserofobi Nedir: Kanser olmaktan korkma demektir.
Kardiyofobi Nedir: Kalp hastalığından korkma demektir.
Karnofobi Nedir: Etten korkma demektir.
Katagelofobi Nedir: Dalga geçilmekten korkma demektir.
Kemofobi Nedir: Kimyasal maddelerden korkma demektir.
Kenofobi Nedir: Karanlık korkusu demektir.
Keymafobi Nedir: Kıştan ve soğuktan korkma demektir.
Kimofobi Nedir: Dalgalardan korkma demektir.
Kinofobi Nedir: Köpeklerden korkma demektir.
Klimakofobi Nedir: Merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma demektir.
Klostrofobi Nedir: Kapalı yer korkusu Kapalı ve basık yerlerde duyulan korkudur. Asansör, basık tavanlı odalar, koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, alt geçitler ve kilitli odalar onlar için korku verici yerlerdir. Hastanın temel korkusu bu sayılan yerlerde sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve boğulmaktır.
Koprofobi Nedir: Dışkı korkusu demektir.
Koulrofobi Nedir: Palyaçolardan korkma demektir.
Kremnofobi Nedir: Yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma demektir.
Kriyofobi Nedir: Buzdan ya da donmaktan korkma demektir.
Kronomentrofobi Nedir: Saatlerden korkma demektir.
Ksantofobi Nedir: Sarı renkten korkma demektir.
Ksenofobi Nedir: Yabancılardan korkma demektir.
Ksilofobi Nedir: Tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma demektir.

Limnofobi Nedir: Göllerden korkma demektir.
Litikafobi Nedir: Davalardan ve mahkemelerden korkma demektir.
Logofobi Nedir: Belirli kelimelerden korkma demektir.
Lökofobi Nedir: Beyaz renkten korkma demektir.

Manyofobi Nedir: Delirmekten korkma demektir.
Mastigofobi Nedir: Cezalandırılmaktan korkma demektir.
Mekanofobi Nedir: Makinelerden korkma demektir.
Melanofobi Nedir: Siyah renkten korkma demektir.
Mikrobiyofobi Nedir: Mikroplardan korkma demektir.
Mizofobi Nedir: Kirlilikten korkma demektir.
Monofobi Nedir: Yalnızlıktan korkma demektir.
Musofobi Nedir: Farelerden korkma demektir.

Nekrofobi Nedir: Cesetten korkma demektir.
Nelofobi Nedir: Camdan korkma demektir.
Niktofobi Nedir: Geceden korkma demektir.
Nozokomefobi Nedir: Hastanelerden korkma demektir.
Nüdofobi Nedir: Çıplaklıktan korkma demektir.
Negrofobi Nedir: Zencilerden korkma demektir.

Obesofobi Nedir: Şişmanlamaktan korkma demektir.
Ofidiyofobi Nedir: Yılanlardan korkma demektir.
Okofobi Nedir: Taşıt araçlarından korkma demektir.
Orofobi Nedir: Yamaçtan iniş korkusu demektir.
Osmofobi Nedir: Belirli kokulardan korkma demektir.
Otofobi Nedir: Issız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku demektir.

Pantofobi Nedir: Her şeyden korkma demektir.
Papirofobi Nedir: Kağıttan korkma demektir.
Paraskavedekatriafobi Nedir: Ayın on üçü ve cuma olan günden korkma demektir.
Patofobi Nedir: Hasta olmaktan korkma demektir.
Pedofobi Nedir: Çocuklardan korkma demektir.
Peladofobi Nedir: Kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma demektir.
Penyafobi Nedir: Fakirlikten korkma demektir.
Pirofobi Nedir: Ateşten korkma demektir.
Plakofobi Nedir: Mezar taşlarından korkma demektir.
Pogonofobi Nedir: Sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma demektir.
Politikofobi Nedir: Politikacılardan korkma demektir.
Porfirofobi Nedir: Mor renkten korkma demektir.
Potamofobi Nedir: Irmaklardan ya da su akıntılarından korkma demektir.
Potofobi Nedir: Alkollü içeceklerden korkma demektir.
Pteronofobi Nedir: Kuş tüyünden korkma demektir.
Pupafobi Nedir: Kuklalardan korkma demektir.

Radyofobi Nedir: Radyasyondan, x ışınlarından korkma demektir.
Ranidafobi Nedir: Kurbağalardan korkma demektir.

Selenofobi Nedir: Ay'dan korkma demektir.
Siderofobi Nedir: Yıldızlardan korkma demektir.
Simetrofobi Nedir: Simetriden korkma demektir.
Skiofobi Nedir: Gölgelerden korkma demektir.
Sosyofobi Nedir: Toplumdan, genel olarak insanlardan korkma demektir.
Soteriofobi Nedir: Başkalarına muhtaç olmaktan korkma demektir.

Tafefobi Nedir: Diri diri gömülmekten korkma demektir.
Takofobi Nedir: Yüksek hızdan korkma demektir.
Talassofobi Nedir: Deniz ya da okyanus korkusu demektir.
Tanatofobi Nedir: Ölümden korkma demektir.
Teknofobi Nedir: Teknolojiden korkma demektir.
Teratofobi Nedir: Gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması demektir.
Termofobi Nedir: Isıdan korkma demektir.
Testofobi Nedir: Testlerden ya da sınavlardan korkma demektir.
Tokofobi Nedir: Gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma demektir.
Toksifobi Nedir: Zehir korkusu demektir.
Topofobi Nedir: Belirli yerlerden korkma demektir.
Travmatofobi Nedir: Yaralanmaktan korkma demektir.
Trikinofobi Nedir: Gıda zehirlenmesinden korkma demektir.
Triskaidekafobi Nedir: 13 sayısından korkma demektir.
Tripanofobi Nedir: Aşı ya da iğne olmaktan korkma demektir.
Trikopatofobi Nedir: Saç hastalıklarından korkma demektir.

Venereofobi Nedir: Zührevi hastalıklardan korkma demektir.
Venüstrafobi Nedir: Güzel kadınlardan korkma demektir.
Vermifobi Nedir: Solucanlardan korkma demektir.

Zelofobi Nedir: Kıskançlıktan korkma demektir.
Zoofobi Nedir: Hayvanlardan korkma demektir.

fobi, fobi nedir, fobi ne demek, fobi neye denir, fobi ile ilgili bilgiler, fobi hakkında bilgi, fobi ne demektir, fobi anlamı, fobi ile ilgili bilgi,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim