Hakkında Bilgi

Folklor nedir

Folklor nedir
Folklor halk bilgisi yada bilimi anlamı taşır. Bir gelenek bilimidir, halk sanatları ve halk endüstrisini inceler, siyasi ve de sosyal bilimlerin kökenidir. Folklor etnik dil - kültürlerin araştırılması, dokümanlaştırılması ve gelecek nesillere aktarımı için çok önemlidir.

Folklor geçmişten bu yana kökleşerek günümüze kadar gelmiştir. Toplumda yer etmiş kültürümüzü aktarmamızda bir araç olmuştur. Folklor bir gruba, bir zümreye ait değil tüm millete aittir. Millet hayatında değişmeyen, onun benliği ve şahsiyetini koruyan unsurlardandır.

Millet hayatı geçmişten geleceğe uzanır, yani geçmişten kopmadan geleceğe uzanmak, tarihe bağlı kalarak ileriye atılmak mümkündür. Bu bağlantıyı sağlamada Folklorun etkisi büyüktür.

1. Bireylerin doğaya ve topluma uymalarını sağlar. Folklor ile birey neyin nasıl yapılacağı, bireylerle, kurumlarla nasıl ilişki kuracağını öğrenir.

2. Toplumdaki maddi ve manevi değerleri bütünleştirerek kültürümüzü kuşaktan kuşağa aktarır.

3. Folklor toplumdan topluma değişir.

4. Folklor toplumların değerler sistemini yansıtır. Folklor aynı toplum içinde sosyal yapı ile uyum gösterir.

Folklor, Folklor nedir, Folklor ne demek, Folklor hakkında bilgi, Folklor ile ilgili bilgi, Halk oyunu, Halk oyunları, Halk Dansları
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim