Hakkında Bilgi

Gamet Nedir

Gamet Nedir
GAMET Karşı cinsten bir gametle birle­şerek yeni bir birey ya da Zigot mey­dana getirebilen eşeyli üreme hücresi; cin­siyet hücresi. Bu olay Döllenme adı­nı almaktadır. Herbir gamet, birbirine ben­zemeyen bir takım Kromozom içe­rir ve HaDloid olarak nitelendirilir. Böylece iki gamet birleştiğinde meydana gelecek hücre diploid ya da çift kromozom takımı içerecektir. Bazı ilkel organizmala­rın gametleri suda yüzebilen özdeş hücre­lerdir. Ancak çoğu türlerde yalnızca erkek gamet (sperm) hareketlidir, dişi gamet (yu­murta hücresi) yerinden kıpırdamaz. Evrim düzeyinin üst basamaklarında yer alan bit­kilerde erkek gametler ya da polenler er-cik tarafından, dişi gametlerse yumurtalık tarafından yapılır. Hayvanlarda gametler Cinsiyet Salgı Bezleri ‘nde yani er­keklerde testislerde (erbezlerinde) ve ka­dınlarda yumurtalıklarda oluşturulur.

Gamet Nedir
Bütünüyle farklılaşmış ve olgunlaşmış olan, aynı türden ve farklı cinsten bir bireyle oluşturulan analog bir hücreyle birleşerek yeni bir organizmanın gelişmesini sağlayan üreme hücresi. Dişi ve erkek gametlerin birleşmesinden oluşan hücreye zigot denir. Erkeklerde gamete spermatozoit adı verilir. Erbezinin tüpçüklerinde bulunan tohum epitelinin hücrelerinde üretilir. Dişi gamete ise yumurta hücresi denir. Bu da yumurtalığın folikülleri içinde olgunlaşır. Olgunlaşmamış üreme hücrelerinden gametlerin oluşumunu sağlayan çoğalma ve farklılaşma süreçlerinin tümüne birden gametogenez denir.

gamet, gamet ne demek, gamet hakkında, gamet ile ilgili bilgiler, gamet hakkında bilgi, gamet ne demektir, gamet anlamı,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim