Hakkında Bilgi

Gazların Sıvı Çözünürlüğü

Gazların Sıvı Çözünürlüğü
1. Çözücünün türüne bağlıdır: Katıların çözünürlüğünde olduğu gibi gazların çözünürlüğü için de benzer benzeri çözer ifadesi geçerlidir. bunun yanında çözünen gaz çözücüyle tepkimeye giriyorsa çözünürlük daha da artar.

2. Gazın türüne bağlıdır: Örneğin;1 atm basınç ve 20 oC sıcaklıkta gram suda NH3 çözünürken sırasıyla 30, 0.17, 0.0043 gramdır.

3. Çözücünün sıcaklığına bağlıdır: Gazların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır.

4. Gazın basıncına bağlıdır: Gazın basıncı arttıkça çözünürlüğü de artar.

Gazlar, Gazların Çözünürlüğü, Gazların Sıvıdaki Çözünürlüğü, Gazların Sıvılardaki Çözünürlüğü, Gazlarda Çözünürlük, Gazların Çözünürlüğü Hakkında Bilgi, Gazların Çözünürlüğü ile ilgili bilgi, Gazların Çözünürlüğüyle ilgili bilgi,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim