Hakkında Bilgi

Alanya Kalesi Hakkında Bilgi

Alanya Kalesi Hakkında Bilgi
Surlarının uzunluğu 6.5 kilometreyi bulan Alanya Kalesi, denizden 250 metreye kadar yükselen yarımada üzerindedir... Kandeleri adıyla da bilinen Alanya yarımadasındaki yerleşim, Helenistik döneme kadar inmekle birlikte günümüze kalan tarihi dokusu 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. Kale, 1221 yılında kenti alıp yeniden inşa ettiren Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Kalenin 83 kulesi ve 140 burcu vardır. Ortaçağda surların içine yerleşmiş kentin su gereksinimi sağlamak üzere 400’e yakın sarnıç yapılmıştır. Sarnıçların bir kısmı günümüzde de kullanılmaktadır. Surlar, planlı bir şekilde Ehmedek, İçkale, Adam Atacağı, Cilvarda burnu üstü, Arap Evliyası Burcu ve Esat Burcu’nu inerek Tophane ve Tersane’yi geçip Kızılkule’de son bulacak şekilde inşa edilmiştir. Yarımadanın zirvesinde açık alan müzesi olarak değerlendirilen içkale bulunmaktadır. Sultan Alaaddin Keykubat sarayını burada yaptırmıştır... Kalede yerleşim günümüzde de sürmektedir. Ahşap ve kagir tarihi evlerin önünde tahta tezgahlarda ipek ve pamuklu dokuma yapılmakta, değişik figürlerde su kabakları boyanmakta, küçük bahçelerde otantik yemek servisi verilmektedir. Ayrıca kaleye çıkan yol üzerinde ve limana egemen yamaçlarında restoran ve kafeteryalar vardır. Kale taşıt trafiğine açıktır. Yürüyerek ise yaklaşık 1 saatte çıkılabilir.


Citadel of Alanya
The Citadel of Alanya, the walls of which are nearly 6.5 kilometres long, is on a peninsula whose height is up to 250 metres from the sea level. Although the settlement on Alanya peninsula, also known as Kandeleri, dates back to the Hellenistic Era, its cultural characteristics that can be seen today are thanks to Selcuks of the 13th century.

The citadel was constructed on the demand of the Sultan of Selcuks, Alaaddin Keykubat, who conquered and had the city rebuilt in 1221. The citadel has 83 towers and 140 bastions. Nearly 400 cisterns were built to supply the city surrounded by walks in the medieval times with water. Some of the cisterns are still used today. The walls were built in a well-planned manner; downwards to Ehmedek, İçkale, Adama Atacağı, the upper part of Cilvarda Bay, Arap Evliyası Burcu and Esat Burcu, then through the gun house and the dockyard and they end up in Kızılkule-İçkale, an open-air museum, is located at the peak of the peninsula. Alaaddin Keykubat, the Sultan, had his palace built there.

Today the citadel is still inhabited by people. In front of wooden and brick houses of historical value, silk and cotton are woven, white gourds are painted in different figures and authentic meals are served in small gardens. There are also restaurants and cafés on the way to the citadel and on its sides overlooking the harbour. The citadel is open to traffic. It takes you nearly an hour to walk to the citadel.


34
Antalya, Alanya Kalesi, Alanya Kalesi hakkında bilgi, Alanya Kalesi Tarihi, Alanya Kalesinin Tarihçesi, Alanya Kalesi Antalya, Antalyada Gezilecek Yerler, Antalya Gezilecek Yerler, Antalyanın Gezilecek Yerleri,

farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim