Hakkında Bilgi

İnsuyu Mağarası Hakkında Bilgi

İnsuyu Mağarası Hakkında Bilgi
Batı Toros Dağları’nın Göller Bölgesi’nde ve Burdur-Antalya karayolunun güneydoğusunda, deniz seviyesinde 1200 m. yükseklikte yer alan İnsuyu Mağarası, Burdur şehir merkezine 11 km uzaklıkta bulunmaktadır. Mağara, 597 metre uzunluğuyla hayal dünyasına açılan bir pencere gibidir. Mağara içinde temiz ve serin bir hava bulunmaktadır.

Mağara ilk kez mağarabilimci jeolog Dr. Temuçin AYGEN tarafından bulumuş ve dönemin Valisi Vefik KİTAPÇIGİL’in çabalarıyla 1966 yılında turizme açılmıştır. Mağara civarında İl Özel İdaresi tarafından kurulmuş bir konaklama tesisi bulunmaktadır. Mağaranın işletmesi, “Burdur İli İnsuyu Mağarası Tesisleri Koruma ve Yaşatma Birliği” tarafından yürütülmektedir.

İnsuyu Mağarası’nın gezilebilen uzunluğu 525 m’dir. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin, yaklaşık 10-15 bin yılda, suyla erimesi ve aşınması sonucu oluşmuş bir doğa harikasıdır. Mağarada etkileyici güzellikte sarkıt, dikit ve sütunların yanı sıra değişik boyutlarda 9 adet gölcük yer almaktadır. Bunlardan “Büyük Göl” adıyla anılan göl 512 m2’lik alanıyla, Türkiye’nin en büyük yeraltı gölüdür.

Yeraltı dereleri ve gölleriyle gerek ülkemizin gerekse Burdur İli’in ulusal ve uluslararası turizm pazarında en etkili turistik ürünü ve çekim kaynağı olan İnsuyu Mağarası, maalesef bu özelliğini son yıllarda büyük ölçüde kaybetmeye başlamıştır. Uzun yıllar yerli ve yabancı ziyaretçilerinin ilgi odağı olan ve uğuruna inanıp madeni para attıkları “Dilek Gölü” ve “Gazlı Göl” son yıllarda kurumuş, yaklaşık 20 m derinliği olan ve 80’li yıllara kadar üzerinde sandalla gezilebilin “Büyük Göl” ise seviyesinin yarısından fazlasını kaybedip üç küçük göle dönüşmüştür.

Burdur Belediyesi tarafından, her yıl geleneksel hale gelen ve İnsuyu Mağarası’nın tanıtımını esas alan bir festival düzenlenmektedir. Burdur’un tarım ve sanayi ürünlerini, kültürel ve folklorik özelliklerini tanıtması bakımından, İnsuyu Festivali bir fuar özelliği taşımaktadır.
36


INSUYU CAVERN
Western Taurus Mountains in the Lakes Region and in the southeast of Burdur-Antalya highway, 1200 m above the sea level the Insuyu Cavern is located 11 km far from the city center of Burdur. The Cavern with a length of 597 meters is a window to the world of imagination. Mineral water, featuring water-carbohydrate, and it is known to treat stomach and diabetes treatment. There is a clean and cool air inside the cave.

The cave is found by speleogy geologist Dr. Temuçin AYGEN and was opened to tourism by the Governor of the period Vefik KİTAPÇIGİL in 1966 . The Special Provincial Administration has established an accommodation facility around the cavern. Operation of the cave is implemented by "Cave of Burdur Province Insuyu Plants Association of Protection and Survival".

Insuyu Cave navigates 525 m in length. Through sedimentation of limestone the water formed by melting and erosion stalactites and stalagmites in the shape and structure, about 10-15 thousand years which is a natural phenomenon. Besides the impressive beauty of the cave stalactites, stalagmites and columns, there are also 9 small lakes of various sizes. These, the "Great Lakes" known as the Turkey’s largest underground lake has an area of 512 m2. Underground rivers and lakes in Burdur province and the country need the most effective national and international tourism market is a source of tourist attraction. Insuyu Cave of the product and, unfortunately, this feature greatly in recent years has begun to lose. For many years the focus of attention of local and foreign visitors who believe in its luck threw coins to the "Wishes Lake" and "Sparkling Lake" which dried up in recent years, with approximately 20 m depth and up to 80’s people could row around in a boat in the “Great Lakes" and now more than half of the level have lost and has turned into three small lakes. Every year a festival is held by the Burdur Municipality based on the introduction of Insuyu Cave which has become traditional. The İnsuyu Festival has the characteristics of the agricultural and industrial products of Burdur and from the point of introduction the cultural and folkloric features İnsuyu Festival has the characteristics of a fair.İnsuyu Mağarası, İnsuyu Mağarası Hakkında Bilgi, İnsuyu Mağarası Nerede, İnsuyu Mağarası Nerde, İnsuyu Mağarasınıın Özellikleri, İnsuyu Mağarası Resimleri,

farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim