Hakk覺nda Bilgi

Marmaris Selimiye

Marmaris Selimiye Hakk覺nda Bilgi
Marmaristen 37 kilometre kadar uzakl覺kta olan Selimiye K繹y羹 tarihi boyunca bal覺k癟覺l覺k ve teknecilik faaliyetleri i癟in kullan覺lm覺t覺r. Uzun bir d繹nem karayoluna kapal覺 kalmas覺 b繹lge halk覺n覺n ge癟imini tamamen denizden salamas覺na yol a癟m覺t覺r. Bu g羹n temel ge癟im kaynaklar覺 farkl覺lasa da halen b繹lge denizin salad覺覺 olanaklardan b羹y羹k 繹l癟羹de yararlanmaktad覺r.

Selimiye Mula Marmarise bal覺 irin bir sahil k繹y羹d羹r. Yak覺n d繹neme kadar b繹lge sadece tekne turlar覺 ve deniz turizmine hizmet vermekteyken bu g羹n kara yoluna da a癟覺lm覺 durumdad覺r. B繹lgeye 癟ok say覺da otel ve pansiyon a癟覺lm覺; k繹y tamam覺yla sahil, yat ve plaj turizmine a癟覺k bir tatil k繹y羹 olarak hizmet vermeye balam覺t覺r.

Selimiyenin kalabal覺k olduu d繹nemler y覺lda bir ka癟 ay覺 ge癟mez. Bu tarihler haricinde buraya bir seyahat ger癟ekletirmek m羹mk羹n olursa k繹y羹n t羹m g羹zelliklerini yak覺ndan g繹rmek m羹mk羹n olacakt覺r. Dalar覺n aras覺nda, yemyeil bir k繹y羹n denizle bulumas覺ndan harika bir tatil keyfi yarat覺labilmektedir. Egede bol miktarda bulunan sahil kasabalar覺n覺n bir benzeri olan k繹y, 繹zg羹n yanlar覺yla da 繹n plana 癟覺kmaktad覺r.

Selimiye Ula覺m
Selimiye K繹y羹ne ula覺m i癟in 羹癟 alternatif bulunmaktad覺r. 襤lk alternatif karayolu ula覺m覺d覺r. Marmaris merkezden k繹y yoluna girildiinde en fazla 20 dakika ya da yar覺m saatlik bir yolculuk k繹ye ulat覺racakt覺r. Dier bir alternatif de toplu ula覺md覺r. Selimiye K繹y羹 dolmular覺yla Marmaris merkezden 40 dakikal覺k bir yolculuk k繹ye ula覺m覺 m羹mk羹n k覺lacakt覺r. Bu ikinci alternatif 癟ok daha ucuza mal olmakla birlikte genel toplu ula覺m ara癟lar覺n覺n maliyetinden biraz daha pahal覺 olabilmektedir. Bu durum Egenin t羹m tatil b繹lgeleri i癟in ge癟erlidir.

Selimiyede Nerede Kal覺n覺r?
Selimiye K繹y羹 konaklama hizmetleri genellikle d羹羹k kapasiteli otel ve pansiyon hizmetlerinden olumaktad覺r. Pansiyonlar覺n baz覺lar覺 en fazla 5-6 odal覺 olabilmektedir. Otel kapasiteleri de bir hayli d羹羹kt羹r. Bu y羹zden yaz d繹nemlerinde burada kalacak yer bulmak b羹y羹k s覺k覺nt覺d覺r. Burada kalma plan覺n覺z varsa mutlaka 繹nceden rezervasyon yapt覺rmak gerekmektedir. Bunun i癟in sitemizdeki otel arama motorlar覺n覺 kullanabilirsiniz.

Selimiye K繹y羹nde Gezilecek Yerler
Marmaris gezilecek yerler i癟inde k繹y羹n 繹nemi b羹y羹kt羹r. Selimiye K繹y羹 gezilecek yerler de bir hayli elenceli ve dinlendiricidir. ncelikle k繹y羹n civar tepelerindeki yeil alanlr覺 g繹rmek, burada temiz havan覺n elik edecei bir doa y羹r羹y羹羹ne 癟覺kmak gerekir. Selimiye K繹y羹n羹n 羹nl羹 denizinin tad覺 da mutlaka 癟覺kar覺lmal覺, tatilin bir ka癟 g羹n羹 denize ayr覺lmal覺d覺r. Sahildeki bal覺k癟覺larda iyi bir akam yemei yenilebilir. Buradaki yat ve tekne turlar覺ndan yararlanmak m羹mk羹n olduu gibi tekne ve yat kiralama hizmetleri de sat覺n al覺nabilir.Marmaris Selimiye, Marmaris Selimiye Nerede, Marmaris Selimiye Hakk覺nda Bilgi, Marmaris Selimiye Nas覺l Gidilir, Marmaris Gezilecek Yerler,
E簨tim ve 狿retim E簨tim ve 狿retim