Hakkında Bilgi

Sagalassos Hakkında Bilgi

Sagalassos Hakkında Bilgi
Ağlasun İlçesini ve Sagalassos antik Kentini görmeye sizleri çekebilecek pek çok neden bulabilirsiniz.

Ağlasun ilçesinin girişinde yemyeşil bir ova sizleri karşılar. Sagalassos’un önündeki bu ovada kiraz, ceviz, organik sebze ve meyveler, özellikle Yeşilbaş beldesindeki alabalık tesisleri, cana yakın ve misafirperver Ağlasun halkına hayran kalırsınız. Ağaçlar arasında yer yer görünen evler iç turizme dönük yayla turizmi kapsamında ağırlığı Antalya’dan gelen yerli turistlerin yaz aylarını geçirdikleri mekanlar olmuştur.

Sagalassos; aşkların, ihtirasların ve imparatorların gözde şehri. Torosların eteklerinde kurulu şehri tekrar tekrar görmek isteyeceksiniz. Bulutların arasındaki şehirde girişte konutlar, aşağıda hamam, aşağı Agora(çarşı), seramik üretim merkezi sizi karşılar. Daha yukarı doğru ilerledikçe sağ tarafta tiyatro, neon kütüphanesi şehrin merkezinde yukarı agora meclis binası kilise sol üst tarafta Heroon sizi içine çeker. Bir anda kendinizi Roma döneminde buluverirsiniz. Yoğun kalabalık bir kült kenti Sagalassos Yukarı Agorada hararetli siyasi konuşmalar, güçlü roma imparatorlarının emirleri senato, ağıdan Macellumdan butiklerden pazaryerinden sesleri duyar gibi olursunuz. Antoninler çeşmesinden su içen ve birbirlerinin gözlerinde kaybolan aşıklar sizlere hoş bir duygu yaşatır.

Sagalassos Antik Kenti; Burdur ili, Ağlasun ilçesi, Güneybatı Torosların güneye bakan yamaçları üzerinde 1490-1600 metreler arasında yer alan kentin en önemli özellikleri arasında Romanın beş önemli seramik üretim merkezlerinden biri olması da vardır. Şehir, Romanın en iyi imparatorlarından beşincisi olan İmparator Hadrian (M.S. 2. yy.)döneminde ekonomik siyasi ve sosyal anlamda en iyi dönemini yaşamıştır. Şehrin şehir plancılığı açısından sekillenme yöntemi ile imarı ve 1000 yıllık seramik üretim merkezi olma özelliği 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girmesini sağlamıştır.

1989’dan yılında başlayan 1990 senesinde bu yana Prof. Dr. Marc Waelkens başkanlığında yürütülen, kazılarda pek çok yapı ve eser ortaya çıkarılmıştır. 2007 ve 2008 yılarındaki kazılarda ortaya çıkan ve 5 metre civarında boyu olabileceği tahmin edilen İmparator Marcus Aurelius ve İmparator Hadrian’a ait heykeller, gören insanları büyülemeye yetmektedir. Burdur Arkeoloji müzesinde turistlerin ilgisine sunulmuştur. Sagalassos, küçük Asya'da belki de günümüze terk edildiği günden günümüze zarar görmeden en iyi koruna gelmiş antik yerleşimlerden biridir.

Sagalassos antik kentinin yazılı kaynaklardan bilinen tarihi, Büyük İskender’in M.Ö. 333 yılındaki fethi ile başlar. İskender’in ölümünün ardından kent, kısa bir süre seleflerinin idaresinde kalır. M.Ö. 281 itibariyle, Seleukoslar’ın kontrolü altına girer. M.Ö. 188-133 yılları arasında Attaloslar'ın Bergama Krallığı’nın parçası olur. M.Ö. 129’dan itibaren çeşitli Roma eyaletleri içine dâhil edilen Sagalassos, son olarak M.Ö 39’da Roma’nın Galatya eyaletinin en önemli kenti olur. M.S. 5.–7.yy'larda, ardı ardına gelen depremler ve özellikle Arap saldırıları ile bölgenin nüfus yitirmesine paralel olarak Sagalassos terk edilme sürecine girer.

Sagalassostan,sizi sürükleyen şehri tekrar görmeye ve gördüklerinizi dostlarınızla paylaşmaya yönlendiren pek çok nedeniniz olduğunun farkına varak ayrılacaksınız.
38

Sagalassos
You may find many reasons to see the district and the ancient city of Sagalassos in Ağlasun.

A very green valley welcomes you at the entrance of town Ağlasun. In front of this plain of Sagalassos you will meet cherry, walnut trees, organic vegetables and fruits, and you will admire the friendly and hospitable people of Ağlasun and especially the hospitality at the trout resort facilities in Yeşilbaş town, Ağlasun. The houses visible through trees have been the interest of the local tourist-oriented mountain tourism places in summer especially for the people from Antalya spending their summer holidays.

Sagalassos, is the city of loves, desires and the most favourite city of the emperors. The city located on the foothills of the Taurus will be see by you again and again. At the entrance of the city houses, below the city baths, down the city the Agora (marketplace) and the ceramic production center welcomes you. Moving upwards on the right the theater, the neon library, in the center of the city up the agora is the parliament building of the church in the upper left hand side of the city is the church and the Heroon will suck you in. In a moment you will find yourself in the Roman Times. A dense population a culture city Sagalassos up in the agora heated political talks, powerful Roman emperors commands will be heard from the Senate, the Macellum, the boutiques and marketplace. Lovers drinking water from Antonine fountain and getting lost in each other’s eyes will perpetuate you a nice feeling.

One of the most important features of the ancient city Sagalassos,which lies on the south-facing slopes of the Taurus Mountains with the altitude of 1490-1600 meters is that it is one of the five major ceramic production centers. The city had its best period of economic political and social sense during the reign of the Roman fifth Emperor Hadrian (2nd century A.D.) In terms of urban planning by the embodiment method of property and reconstruction and characteristic of 1000 years of ceramic production center helped it for its entry into the World Heritage of UNESCO temporary list in 2009.

Starting in 1989 and since 1990, under the leadership of Prof. Dr. Marc WAELKENS many buildings and works were uncovered during the excavations. In the excavations done in the years 2007 and 2008 the Emperor Marcus Aurelius and sculptures of the Emperor Hadrian- an estimated length of 5 meters- may be sufficient to bewitch people. These sculptures are presented to the interests of the tourists. In small Asia Sagalassos might be an ancient city which was one of the best preserved ancient settlements to the present day after being abandoned.

The history of the ancient city of Sagalassos in written sources, begins with the conquest of Alexander the Great in 333 BC . After the death of Alexander the Great, the reign of the city remains for a short period of time to his predecessors. In 281 BC the Seleukoses took the control over the city.Between the years 188-133BC Attaloses became a part of the Kingdom of Pergamum. After 129 BC SagaRoman province Galatia. In the AD 5th -7th century successive earthquakes and especially Arab attacks the city started to lose population and in Sagalassos was pushed into the process of being abandoned.

There will be many reasons for coming back or telling many things to your friends about Sagalassos and this will try you to drive back you and your friends to share the driving to see the city again, realizing that the reason for referring many will leave. There will be many things that will drag you back to see the city Sagalassos again and share the things you have seen with your friends.Sagalassos, Sagalassos Antik Kenti, Sagalassos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Sagalassos Antik Kenti Nerede, Sagalassos Antik Kenti Nerde, Sagalassos Antik Kenti Nasıl Gidilir, Sagalassos Antik Kenti Resimleri, Sagalassos Hakkında Bilgi

farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim