Hakkında Bilgi

Senitli Yaylası

Senitli Yaylası Hakkında Bilgi
SENİTLİ YAYLASI: Aksu İlçesinin 15 km. Kuzeybatısında yeralan kalıntıların adı ve kuruluş tarihi bilinmemektedir. Birbirine yakın büyük ve küçük 2 tepe üzerinde yeralan kalıntılar geniş yer kaplamaz. Tepelerin güneybatısında geniş bir nekrapol (mezarlık) alanı bulunmaktadır. Tepe üzerindeki yapılar fazlaca tahrip olmuştur. Tepe çevresinde dağınık halde mimari bloklar, heykel kaideleri, mezar stelleri bulunmaktadır. Sözkonusu saha Pisidia mezar taşlarının Timbriada ve Sofulardan sonra çıktığı en önemli yerdir.Isparta, Senitli Yaylası, Senitli Yaylası Isparta, Senitli Yaylası Hakkında Bilgi, Senitli Yaylası Nerede, Isparta Gezilecek Yerler, Ispartada Gezilecek Yerler, Ispartanın Gezilecek Yerleri,


farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim