Hakk覺nda Bilgi

Tymandros Antik Kenti

Tymandros Antik Kenti - Isparta
TYMANDOS: Senirkent 襤l癟esi Yass覺繹ren Kasabas覺nda, kal覺nt覺lar覺 g羹n羹m羹ze kadar ulamayan antik kent hakk覺nda yeterli bilgi yoktur. Kentin ad覺 Ptolomaiosda Talbonda; orta癟a kilise kay覺tlar覺ndaki Piskoposlar覺 g繹steren listelerde Tymandos, Tymandros eklinde ge癟mektedir. MS 451 y覺l覺nda Khalkedonda (Kad覺k繹y) toplanan kilise kurultay覺ndaki tutanaklar覺n Yunan dilinde olan覺 Tymandoslular覺n kentinden Longinos adl覺 piskoposun s繹z羹n羹 ederken Latin dilinde olan tutanaklarda ayn覺 kiiyi Talbonda kentinden Longius diye g繹stermektedir. Bundan da Talbonda ve Tymandos isimlerinin bir arada kullan覺ld覺klar覺 anla覺lmaktad覺r.

Yass覺繹rende bulunan postament, s羹tun, kap覺 bi癟imli ve al覺nl覺kl覺 mezar stelleri ile yine bu k繹y s覺n覺rlar覺 i癟inden 癟覺kan ve Senirkent k羹t羹phanesi bah癟esinde duran iki adet palmetli, bir adet sphenksli Ge癟 Arkaik a (M 100%/530-480) mezar steli Isparta M羹zesine nakledilmilerdir. Son 羹癟 eser Pisidia b繹lgesinin ilimiz s覺n覺rlar覺nda kalan k覺sm覺nda 癟覺kan Greko-Pers 羹slubundaki ilk 繹rnekleri olup 癟ok b羹y羹k 繹neme sahiptirler.Isparta, Tymandros Antik Kenti, Tymandros Antik Kenti Isparta, Tymandros Antik Kenti Hakk覺nda Bilgi, Tymandros Antik Kenti Nerede, Isparta Gezilecek Yerler, Ispartada Gezilecek Yerler, Ispartan覺n Gezilecek Yerleri,
Farmasi Mart Katalo繠 2018
E簨tim ve 狿retim E簨tim ve 狿retim