Hakkında Bilgi

Gırtlağın Görevi

Gırtlağın Görevi
Soluk alma sırasında, hava ağız ya da burundan farenkse geçer. Farenks hem yiyecekler hem de hava için ortak bir geçiş yoludur. Farinks 2 tüpe ayrılır, birisi özafagustur ve buradan yiyecekler mideye geçer, diğeri ise larinksdir ve bu da havayolunun bir parçasıdır. Farenks sesin çıkartıldığı yerdir. Ses telleri larinkste bulunur, geçen havanın bu telleri titretmesi ile ses oluşur. Larinks trakea denilen uzun bir tüpe açılır.

Gırtlak yutak ile soluk borusu arasındaki bağlantıyı kuran organımızdır. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir.

Gırtlak, Gırtlağın Görevi, Gırtlağın Görevleri, Gırtlağın Görevi nedir, Gırtlağın Görevleri nelerdir,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim