Hakkında Bilgi

Göller ve Oluşum Özellikleri

Göller ve Oluşum Özellikleri
Yerli Kaya Gölleri
Tektonik Göller: Yer kabuğunun çökmesi veya kırılması neticesinde meydana gelen çukurluklara suların dolmasıyla oluşurlar. Dünya’nın en derin gölü olan Baykal Gölü (1741 m) Lût Gölü Hazar Gölü ve Çad Gölü yeryüzündeki başlıca büyük tektonik göllerdir.

Lut Gölü (Tektonik)
Ülkemizdeki başlıca tektonik göller ise şunlardır:

Marmara Bölgesi’nde; Sapanca İznik Ulubat ve Manyas gölleri
Ege Bölgesi’nde; Simav Gölü. Göller Yöresi’nde; Beyşehir Eğirdir Acıgöl Burdur Ilgın (Çavuşçu) Akşehir Eber Suğla ve Kovada gölleri İç Anadolu Bölgesi’nde; Tuz Seyfe ve Tuzla gölleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hazar Hozapin ve Van gölleri.

Tuz Gölü (Tektonik)
Türkiye’nin en büyük tabii gölü olan Van Gölü tektonik bir çukurluğun önünün lavlarla kesilmesi sonucu oluştuğundan volkanik set gölü olarak da bilinir.

Karstik Göller: Bu tür göller kayatuzu jips kalker gibi çözünebilen tabakaların bulunduğu sahalarda meydana gelir Bazı karstik göllerin oluşumunda tektonik olaylar da etkili olmuştur.

Karstik göller ülkemizde en fazla AKDENİZ BÖLGESİ Toros Dağları’nın batı kesiminde bulunur Buralarda yer alan Kızılören obruk gölü Kestel Avlan Yarışlı ve Salda gölleri tipik birer karstik göldür. Bu göllerimiz sadece kireçtaşlarının çözülmesiyle oluşan çanaklar üzerinde meydana gelmişlerdir.

Avlan Gölü (Karistik)
Bununla birlikte bu alandaki bazı göllerimizin ise oluşumu tektonik çanaklarda başlamış karstik olaylarla devam etmiştir. Bu göllerimizin başlıcaları Beyşehir Eğirdir Burdur Acıgöl Kovada ve Suğla gölleridir.

Volkanik Göller: Volkanik faaliyetler esnasında oluşan patlama çukurları içerisinde meydana gelen göllerdir. Başlıca volkanik göllerimiz Meke Gölü Acıgöl Nemrut ve Gölcük gölleri ile Süphan Dağı’nın yan kraterlerinden birinde bulunan Aygır Gölü’dür.

Meke Gölü (Volkanik)

Buzul (Sirk) Gölleri: Dağ doruklarında buzulların aşındırmasıyla oluşan ve sirk adı verilen çukurluklarda meydana gelirler. Ülkemizde Sat Ağrı Erciyes Kaçkar ve Bolkar dağları ile Aladağlar üzerinde yer yer bu türden göller bulunmaktadır.

Set Gölleri
Alüvyal Set Gölleri: Alüvyonlarla akarsuyun önünün kapanması sonucu oluşur. Ülkemizde Marmara Çamiçi (Bafa) Köyceğiz Mogan ve Eymir Gölleri ile Uzungöl bu tür göllerdendir.

Kıyı Set Gölleri: Dalga ve akıntıların taşıdığı malzemeleri koy ve körfezlerin ağız kısmında biriktirmesiyle oluşur. Ülkemizde Büyük ve Küçük Çekmece gölleri Durusu (Terkos) gölü Çukurova deltasındaki Akyatan gölü kıyı set gölleridir.

Çekmece Gölü (Kıyı Set)

Heyelan Set Gölleri: Heyelan sonucu bir akarsuyun önünün kapanmasıyla oluşur. Tortum Sera Abant Zinav ve Sülük gölleri ile Yedigöller bu tür göllerdendir.

abant yedi göller(heyelan set)
Abant Gölü’nün oluşumunda tektonik hareketler ile alüvyal birikimlerin de etkisi oluşmuştur.

Volkanik Set Gölleri: Volkanizma sonucu vadi önlerinin kapanmasıyla meydana gelir. Van Erçek Nazik Çıldır Haçlı ve Balık gölleri ülkemizdeki volkanik set gölleridir.

Van Gölü (Volkan Set Gölü)

Baraj (Yapay) Gölleri: Yapay göllerimizin en büyükleri Atatürk Keban Karakaya ve Hirfanlı barajlarının gerisinde kurulan göllerdir.

Göller, Göller ve Oluşum Özellikleri, Göl Çeşitleri, Göl Şekilleri, Çeşitli Göller, Göller ve Oluşum Özellikleri hakkında bilgi, Göller hakkında bilgi, Göller ile ilgili bilgi, Göl Türleri, Göl Tipleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim